Φορολογικές δηλώσεις: Στα σκαριά αυτόματη υποβολή και για επαγγελματίες

Η αρχή γίνεται φέτος με 1,3 εκατ. μισθωτούς και συνταξιούχους αλλά έπεται και συνέχεια. Απόφαση Πιτσιλή ανοίγει τον δρόμο. Τι θα ισχύσει για τέλος επιτηδεύματος και φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

Φορολογικές δηλώσεις: Στα σκαριά αυτόματη υποβολή και για επαγγελματίες

Πρόβα τζενεράλε για τη διεύρυνση του μέτρου αυτόματης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων από την ίδια την ΑΑΔΕ φαίνεται να αποτελεί το φετινό «στοίχημα» των προσυμπληρωμένων δηλώσεων για 1,3 εκατ. μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίες θα υποβληθούν αυτόματα στις 2 Ιουλίου, αν δεν το πράξουν νωρίτερα οι ίδιοι οι υπόχρεοι.

Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή για την αυτόματη υποβολή φορολογικών δηλώσεων ορίζει πως «σε περίπτωση που ο φόρος εισοδήματος, το Τέλος Επιτηδεύματος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης φυσικών προσώπων, μπορούν να προσδιορισθούν με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, ο προσδιορισμός πραγματοποιείται και με βάση προσυμπληρωμένη με τα στοιχεία αυτά δήλωση, που έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο».

Αρμόδιες πηγές, οι οποίες ρωτήθηκαν για την αναφορά στο τέλος επιτηδεύματος, με δεδομένο ότι μισθωτοί και συνταξιούχοι δεν επιβαρύνονται με αυτό, λένε πως η αναφορά σχετίζεται με το γεγονός ότι η απόφαση δεν αφορά μόνο τη φετινή διαδικασία, συμπληρώνοντας πως σταδιακά θα εντάσσονται στο μέτρο της αυτόματης υποβολής φορολογικών δηλώσεων και άλλες κατηγορίες εισοδήματος.

Με τα έσοδα και τα έξοδα να βρίσκονται σταδιακά σε πλήρη γνώση των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, η ώρα που και οι δηλώσεις ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών θα συμπληρώνονται και θα υποβάλλονται αυτόματα δεν φαίνεται να αργεί. Κάπως έτσι, ενδεχομένως, να πέσουν και τίτλοι τέλους στην αέναη συζήτηση περί παρατάσεων κάθε χρόνο, κατά τη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Επί του παρόντος, η αυτόματη υποβολή αφορά μόνο φορολογούμενους με εισοδήματα αποκλειστικά από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Όπως προκύπτει από την απόφαση Πιτσιλή:

 1. Η Φορολογική Διοίκηση προσυμπληρώνει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος με βάση στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική δήλωση ή κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή της.
 2. Σε περίπτωση συζύγων, οι οποίοι δεν έχουν επιλέξει να υποβάλλουν χωριστά δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η Φορολογική Διοίκηση προσυμπληρώνει κοινή δήλωση.
 3. Η προσυμπληρωμένη δήλωση κοινοποιείται ψηφιακά, με την ανάρτηση αυτής στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην εφαρμογή υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και την αποστολή ηλεκτρονικής ειδοποίησης στους φορολογούμενους στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.
 4. Ο φορολογούμενος οφείλει να ελέγξει το περιεχόμενο της προσυμπληρωμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που του κοινοποιήθηκε και σε περίπτωση που τα στοιχεία που περιέχει δεν είναι ακριβή ή είναι ελλιπή, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση με τα ορθά και πλήρη στοιχεία.
 5. Ο φορολογούμενος δύναται επίσης να υποβάλει ο ίδιος την προσυμπληρωμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έως την 1η Ιουλίου, ακόμη και εάν δεν διαφωνεί με το περιεχόμενο αυτής.
 6. Εάν ο φορολογούμενος δεν υποβάλει νωρίτερα δήλωση, η Φορολογική Διοίκηση οριστικοποιεί την προσυμπληρωμένη με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της δήλωση και η δήλωση υποβάλλεται αυτόματα στις 2 Ιουλίου.
 7. Ο φόρος εισοδήματος, το τέλος επιτηδεύματος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης του οικείου φορολογικού έτους υπολογίζονται με βάση την προσυμπληρωμένη δήλωση που οριστικοποιήθηκε. Για τον καθορισμό της φορολογικής οφειλής εκδίδεται οίκοθεν πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου.
 8. Σε περίπτωση οριστικοποίησης προσυμπληρωμένης κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος συζύγων, για τον οίκοθεν προσδιορισμό του φόρου εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την κοινή δήλωση που υποβάλλουν οι φορολογούμενοι.
 9. Ο φόρος που προσδιορίζεται, καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλουν οι φορολογούμενοι για το οικείο φορολογικό έτος. Φέτος οι δόσεις εκτείνονται από το τέλος Ιουλίου έως το τέλος Φεβρουαρίου 2025.
 10. Δεν βεβαιώνεται το ποσό που οφείλεται με βάση την οίκοθεν πράξη προσδιορισμού φόρου, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ.
 11. Δεν επιστρέφεται ποσό φόρου με βάση την οίκοθεν πράξη προσδιορισμού φόρου μικρότερο των 5 ευρώ.
 12. Ο φορολογούμενος μετά την έκδοση της οίκοθεν πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου δύναται να ζητά την έκδοση πράξης διόρθωσης αυτής, με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. Η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μόνο εφόσον κάνει αποδεκτή τη δήλωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v