Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: 11+2 εξάμηνα που… "σηκώνουν κουβέντα"

Προβλήματα ρευστότητας, ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις "μισές αλήθειες", "λεπτομέρειες" με σημασία και καυτές παρατηρήσεις από τους ορκωτούς ελεγκτές. Το euro2day. ξεκινά μία πρώτη ενδελεχή ανάγνωση των ισολογισμών…

ΧΑ: 11+2 εξάμηνα που…
Ολοκληρώθηκε η δημοσίευση των λογιστικών καταστάσεων του πρώτου εξαμήνου και σήμερα το Euro2day.gr επικεντρώνεται στα αποτελέσματα δεκατριών εισηγμένων εταιριών των οποίων κατά την εκτίμησή μας η αναλυτικότερη εξέταση ενδεχομένως να αποβεί χρήσιμη για τους επενδυτές.

ΑΕΓΕΚ: Η δημοσίευση καθαρής κερδοφορίας ύψους 3,25 εκατ. ευρώ δεν θα πρέπει να ενθουσιάσει τους μετόχους της εισηγμένης, καθώς οφείλεται σε μη επαναλαμβανόμενο παράγοντα (θετική φορολογία 4,99 εκατ. ευρώ, ζημίες από πώληση συμμετοχών - χρεογράφων 1,4 εκατ. ευρώ). Μάλιστα, ο κύκλος εργασιών του πρώτου εξαμήνου περιορίστηκε στις 406 χιλ. ευρώ και το EBITDA ήταν αρνητικό (-353 χιλ.).

Συνολικότερα, η μη πλήρης ενοποίηση της ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστικής (συμμετοχή 20%) δημιουργεί σαφή προβλήματα ενημέρωσης για την ουσιαστική πορεία του ομίλου από τις λογιστικές καταστάσεις.

Hellas On Line: Η ανακοίνωση της εισηγμένης εταιρίας εστιάζει στη μεγάλη αύξηση του κύκλου εργασιών (από τα 24 στα 37,2 εκατ. ευρώ), στο θετικό EBITDA (+2,7 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο) και στις μειωμένες τραπεζικές υποχρεώσεις σε σύγκριση με την αρχή του έτους, λόγω και την αύξησης κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε.

Από την άλλη πλευρά, όμως, οι υψηλές αποσβέσεις καθιστούν τα μικτά αποτελέσματα ζημιογόνα, ενώ οι ζημίες ύψους24,7 εκατ. ευρώ περιόρισαν το ύψος των ιδίων κεφαλαίων μόλις στις 495 χιλ. ευρώ (κάτω από το 10% του μετοχικού κεφαλαίου). Επίσης, το μεγαλύτερο τμήμα των κεφαλαίων της ΑΜΚ επενδύθηκε ήδη.

Πάντως, ως προς το θέμα της ενίσχυσης των ιδίων κεφαλαίων, αναμένεται η ΑΜΚ μέσω εισφοράς σε είδος από τη Vodafone, ενώ για το ζήτημα της ρευστότητας η διοίκηση της Hellas On Line εκτιμά ότι "τα αποτελέσματα και οι μελλοντικές ταμειακές ροές του ομίλου θα παρουσιάσουν σημαντική βελτίωση μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα" και η Intracom Holdings είναι εγγυήτρια για το σύνολο του δανεισμού της Hellas On Line.

Intracom: Σαφή βελτίωση οικονομικών επιδόσεων σημείωσε στο πρώτο εξάμηνο ο όμιλος Intracom με τον κύκλο εργασιών να αυξάνεται από τα 230,9 στα 260,8 εκατ. ευρώ, το EBITDA να διαμορφώνεται από τα 6,2 στα 49,9 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων από -25 εκατ. ευρώ να εκτινάσσονται στα 13 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη από τα -27,3 στα +16,6 εκατ. ευρώ.

Εξετάζοντας την πορεία του ομίλου κατά κλάδο κάποιος διαπιστώνει ότι στον τομέα του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού το EBITDA διατηρήθηκε σε ελαφρά αρνητικό επίπεδο, στις λύσεις πληροφορικής κυμάνθηκε στα περυσινά περίπου επίπεδα (3,18 εκατ.), στον αμυντικό εξοπλισμό μειώθηκε περισσότερο από 50% (στο 1,4 εκατ. ευρώ), στις κατασκευές περιορίστηκε από τα 6,1 στα 5 εκατ. ευρώ, ενώ στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από τα -3,2 εκατ. εκτινάχτηκε στα +36,4 εκατ. ευρώ.

Άρα λοιπόν, η μεγάλη διαφορά στον όμιλο προέκυψε από τη Hellas On Line και συγκεκριμένα από την καταγραφή κερδών ύψους 34,4 εκατ. ευρώ από την πώληση των δικαιωμάτων της HOL κατά την τελευταία αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Χατζηιωάννου:
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του εξαμήνου, η διοίκηση στέκεται σχεδόν αποκλειστικά στην πορεία της Sprider (συμμετοχή 39%). Οι πωλήσεις όμως της μητρικής περιορίστηκαν από τα 15,3 στα 8,6 εκατ. ευρώ, το EBIT ήταν αρνητικό (-2,2 εκατ., έναντι -1,1 εκατ.) και η έλλειψη μερίσματος από την (κερδοφόρο) Sprider οδήγησε τη Χατζηιωάννου σε ζημίες προ φόρων 2,29 εκατ., έναντι κερδών 540 χιλ. κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Σε ενοποιημένη βάση, βέβαια, τα κέρδη προ φόρων αυξάνονται από τα 3,4 στα 5,9 εκατ. ευρώ, εξαιτίας του ότι η Sprider αύξησε την κερδοφορία της από τα 6,28 στα 8,5 εκατ. ευρώ. Υπάρχει όμως και άλλη μία σημαντική επισήμανση: μετά την αφαίρεση των υψηλών δικαιωμάτων μειοψηφίας της Sprider, η Χατζηιωάννου υποχρεώνεται σε ζημία και σε ενοποιημένη βάση.

AS Company: Σαφώς ικανοποιητικά τα αποτελέσματα εξαμήνου της εισηγμένης, καθώς οι όποιες απώλειες πωλήσεων από τον κλάδο των παιχνιδιών, αντισταθμίστηκαν -και μάλιστα με το παραπάνω- από τις πωλήσεις παιδικών ρούχων (πωλήσεις 13 εκατ. έναντι 12,1 εκατ. πέρυσι). Τα καθαρά κέρδη διατηρήθηκαν σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο (1,8 έναντι 2,14 εκατ. ευρώ).

Για το σύνολο της χρονιάς η διοίκηση της AS Company έχει ως στόχο τη διατήρηση των πωλήσεων στα περυσινά επίπεδα, παρά την κρίση, πλην όμως αναμένει μείωση κερδών. Από τη μία πλευρά η εισηγμένη μιλά για μικρότερα περιθώρια κέρδους, ενώ κατά την περυσινή χρονιά είχαν εγγραφεί έκτακτα κέρδη ύψους 810 χιλ. ευρώ από ρευστοποίηση μέρους προαγορασθέντων δολαρίων.

Ασπίς Πρόνοια: Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου εμφανίστηκαν περισσότερο αρνητικά στο πρώτο φετινό εξάμηνο (στα -166,3 εκατ. από -147,6 εκατ. στις 31/12/2008) μετά το ζημιογόνο αποτέλεσμα. Η παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου ζωής υποχώρησε κατά 27,1% και των γενικών κλάδων σε ποσοστό 25,4%. Η εταιρία μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου θα πρέπει να αντλήσει νέα κεφάλαια ύψους 200 εκατ. ευρώ, έπειτα από σχετική απαίτηση της ΕΠΕΙΑ.

Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου: Σε ένα εξάμηνο που χαρακτηρίζεται από αρνητική εποχικότητα για την ακτοπλοΐα, η ΝΕΛ περιόρισε το ύψος των ζημιών της από τα -11,6 στα -7 εκατ. ευρώ. Ευνοϊκά επηρέασαν η δραστική μείωση του κόστους των καυσίμων αλλά και η ένταξη πολλών πλοίων της εισηγμένης στις άγονες γραμμές. Ωστόσο, ο κυριότερος παράγοντας περιορισμού των ζημιών οφείλεται στην επίτευξη έκτακτου κέρδους 3,3 εκατ. (αναπροσαρμογή πλοίων) και στο γεγονός ότι κατά το περυσινό αντίστοιχο χρονικό διάστημα υπήρχαν αρνητικά έκτακτα αποτελέσματα 2,6 εκατ. ευρώ.

Ως προς τα υπόλοιπα μεγέθη της ΝΕΛ, τα έσοδα υποχώρησαν από τα 18,8 στα 17,9 εκατ. και το κόστος χρηματοδότησης αυξήθηκε από τα 2,9 στα 4,7 εκατ. ευρώ.

Κούμπας Συμμετοχών: Τα ίδια κεφάλαια της 30ής/6 παρέμειναν αρνητικά (-30,7 εκατ.), αλλά βελτιώθηκαν σε σύγκριση με την επίδοση της 31ης/12/2008 (-33,6 εκατ.). Η πώληση της συμμετοχής στη Singularlogic και η γενικότερη ανάκαμψη της Σοφοκλέους εκτιμάται ότι θα έχει περιορίσει ακόμη περισσότερο την τρύπα κατά το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου. Διαθέτει μεγάλες συμμετοχές στη MIG και στη ΔΕΗ.

Compucon: Σε νέα διαδικασία ρύθμισης της εξόφλησης των τραπεζικών της δανείων της έχει εισέλθει η εισηγμένη εταιρία, καθώς παρά την πρώτη ρύθμιση εξακολουθούν να υπάρχουν ληξιπρόθεσμες τοκοχρεωλυτικές δόσεις που προσεγγίζουν τις 800 χιλ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, η Compucon είχε έρθει σε συνεννόηση με τις τράπεζες για την επαναδιαπραγμάτευση των όρων του υφιστάμενου δανεισμού της, με την εξόφληση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεών της από 5 σε 10 χρόνια. Ανεξάρτητα όμως από τη ρύθμιση αυτή, προέκυψαν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις γύρω στις 800 χιλιάδες ευρώ κι έτσι η εισηγμένη κατέθεσε στις πιστώτριες τράπεζες νέο τριετές business plan, ζητώντας γενικά επιπλέον ρύθμιση τόσο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών της όσο και των δαπανών της.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, "υπάρχουν διαρκείς διαβουλεύσεις με τις τράπεζες, με σαφείς ενδείξεις εκ μέρους τους, να ευοδωθεί νέα ρύθμιση των δανειακών υποχρεώσεων".

Κατά το πρώτο εξάμηνο, ο κύκλος εργασιών της Compucon υποχώρησε από τα 2,58 στο 1,46 εκατ. ευρώ και η μετά από φόρους ζημία αυξήθηκε από τις 694 στις 841 χιλ. ευρώ.

ΜΑΡΑΚ Ηλεκτρονική: Σύμφωνα με τις επισημάνσεις του ορκωτού ελεγκτή, στις υποχρεώσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται οφειλές σε καθυστέρηση (ρυθμισμένες και μη) προς το ελληνικό δημόσιο και σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. Συγκεκριμένα: α) ΦΠΑ 662 χιλ. έως τις 24/8 ήταν σε διαδικασία ρύθμισης, β) υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς 107 χιλ. ήταν έως τις 24/8 ληξιπρόθεσμες και γ) φόρος μισθωτών υπηρεσιών 153 χιλ. ήταν έως την 24η/8 ληξιπρόθεσμος.

Η διοίκηση της εισηγμένης, πάντως, δηλώνει αισιόδοξη για το β΄ εξάμηνο του 2009, καθώς έχει πάρει μέρος σε πολλούς διαγωνισμούς με «τεκμηριωμένες και ανταγωνιστικές προσφορές». Για φέτος αναμένει μικρή βελτίωση των μεγεθών της εταιρίας.

Κατά το πρώτο εξάμηνο, πάντως, ο κύκλος εργασιών της ΜΑΡΑΚ Ηλεκτρονική υποχώρησε από τα 6,39 στα 5,66 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της καθυστέρησης έναρξης του έργου "Ναυτίλος", ύψους 8,4 εκατ. ευρώ, που έχει αναλάβει σε κοινοπραξία 45% - 55% με την Profile.

Alma-Ατέρμων: Κερδοφόρο μεν το αποτέλεσμα (+1,19 εκατ. μετά από φόρους), βασισμένο   ωστόσο σε έκτακτο αποτέλεσμα +5,05 εκατ. ευρώ από εκποίηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Τα ίδια κεφάλαια εξακολουθούν να παραμένουν αρνητικά (-2,92 εκατ.) σε επίπεδο ομίλου (+601 χιλ. όσον αφορά στη μητρική) και για τον λόγο αυτό δρομολογείται διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης.

Οι ορκωτοί ελεγκτές εστιάζουν: α) στη μη διενέργεια πρόβλεψης σχετικά με την έκβαση προσφυγής κατά καταλογισθέντων φορολογικών διαφορών ποσού 10,09 εκατ. ευρώ και η διοίκηση της Alma-Ατέρμων θεωρεί ότι δεν θα προκύψουν σημαντικές επιπτώσεις και β) στη μη λήψη επιβεβαιωτικών επιστολών από δύο πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Ευρωσυμμετοχές: Με αρνητικά ίδια κεφάλαια (-9,59 εκατ. ευρώ), χωρίς έσοδα και με δαπάνες που καλύπτονται από τον βασικό μέτοχο, η διοίκηση της εισηγμένης αναμένει βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος, έτσι ώστε να προχωρήσει στην εκτέλεση των σχεδιασμών της.

Χαρακτηριστικό είναι οι πολύ υψηλές οφειλές της εισηγμένης προς τον όμιλο Κυριακού (βασικός μέτοχος), όχι μόνο λόγω της χρηματοδότησης των εξόδων της αλλά και από παλαιότερη εισφορά μετρητών έναντι αύξησης κεφαλαίου που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Ιπποτούρ: Συνεχίζονται οι μεγάλες ζημίες (-1,26 εκατ.) στο πρώτο φετινό εξάμηνο, ενώ ο κύκλος εργασιών υποχώρησε από τα 3,2 στα 3,05 εκατ. ευρώ. Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν τα ίδια κεφάλαια να καταστούν περισσότερο αρνητικά (έφτασαν στα -9,17 εκατ.) και οι βασικοί μέτοχοι συνεχίζουν να χρηματοδοτούν την "τρύπα".

Συγκεκριμένα, η εισηγμένη στις 30/6 όφειλε 5,95 εκατ. ευρώ προς τους βασικούς μετόχους, ενώ άλλα 12,6 εκατ. ήταν "χρηματικές διευκολύνσεις συνδεδεμένων μερών".

Στόχοι της εισηγμένης είναι η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και η εντονότερη δραστηριοποίηση στην παραγωγή μανιταριών και στην εμπορία τροφίμων.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v