Μια αποκλειστική συνεργασία του Euro2day.gr

Μείωση επιτοκίων σε υφιστάμενες καταθέσεις-δάνεια

Περαιτέρω μείωση σημείωσαν τα επιτόκια των υφιστάμενων υπολοίπων των σημαντικότερων κατηγοριών καταθέσεων και δανείων τον Νοέμβριο του 2009, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ.

Μείωση επιτοκίων σε υφιστάμενες καταθέσεις-δάνεια
Μικρές αυξομειώσεις παρουσίασαν τα επιτόκια των σημαντικότερων κατηγοριών νέων καταθέσεων και δανείων τον Νοέμβριο του 2009, ενώ περαιτέρω μείωση σημείωσαν τα επιτόκια των υφιστάμενων υπολοίπων των σημαντικότερων κατηγοριών καταθέσεων και δανείων. Εξαίρεση το επιτόκιο των καταθέσεων από τις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη, το οποίο παρέμεινε αμετάβλητο.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μιας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο τον Νοέμβριο του 2009 στο 0,43%. Το αντίστοιχο επιτόκιο για τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις παρουσίασε μικρή αύξηση (κατά 4 μονάδες βάσης) και διαμορφώθηκε στο 0,41%.

Αντίθετα, το επιτόκιο στην κατηγορία των νέων καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος σημείωσε πτώση (κατά 7 μονάδες βάσης) και διαμορφώθηκε στο 2,01%.

Το μέσο επιτόκιο των νέων συμφωνιών επαναγοράς (repos) είχε άνοδο (5 μονάδες βάσης) και διαμορφώθηκε στο 0,32%.

Όσον αφορά στα επιτόκια των χορηγήσεων, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοιχτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις) σημείωσε οριακή άνοδο κατά 2 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,22%.

Το επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο τον Νοέμβριο του 2009 στο 5,80%.

Μικρή άνοδο παρουσίασαν το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό για μέχρι και 1 έτος, και για μικρά σχετικώς ποσά (δάνεια μέχρι και 1 εκατ. ευρώ), που διαμορφώθηκε στο 4,49% (άνοδος κατά 6 μονάδες βάσης), και το αντίστοιχο επιτόκιο για μεγάλα σχετικώς ποσά (δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ), που διαμορφώθηκε στο 2,99% (άνοδος 3 μονάδων βάσης).

Ουσιαστικά αμετάβλητο παρέμεινε το μέσο επιτόκιο των νέων στεγαστικών δανείων με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος και διαμορφώθηκε στο 3,14%, ενώ το μέσο επιτόκιο των νέων στεγαστικών δανείων με επιτόκιο σταθερό για πάνω από 1 και μέχρι 5 έτη παρουσίασε μείωση κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,63%.

Επισημαίνεται ότι τα στεγαστικά δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος αποτελούν σχεδόν το 75% του συνόλου των νέων στεγαστικών δανείων, ενώ μέχρι και τον Νοέμβριο του περασμένου έτους δεν ξεπερνούσαν το 1/3 του συνόλου.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Το μέσο επιτόκιο καταθέσεων από τα νοικοκυριά με διάρκεια έως 2 έτη παρουσίασε πτώση κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε τον Νοέμβριο του 2009 στο 2,73%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο για τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις παρέμεινε αμετάβλητο στο 1,76%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών καθώς και το επιτόκιο των μακροπρόθεσμων δανείων προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις σημείωσαν πτώση (3 και 4 μονάδων βάσης αντίστοιχα) και διαμορφώθηκαν στο 4,01% και στο 4,20% αντίστοιχα.


*** Οι αναλυτικοί πίνακες της ΤτΕ για τα επιτόκια των νέων και υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων επισυνάπτονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus