Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Διάθεση του 7ετούς ομολόγου στο κοινό

Το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες αποταμιευτές) να προμηθευτούν με αφορολόγητη απόδοση το 7-ετές ομόλογο σταθερού επιτοκίου 5,90% και λήξης 20 Απριλίου 2017.

Διάθεση του 7ετούς ομολόγου στο κοινό
Το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες αποταμιευτές) να προμηθευτούν με αφορολόγητη απόδοση το 7-ετές ομόλογο σταθερού επιτοκίου 5,90% και λήξης 20 Απριλίου 2017, που τιμολογήθηκε στις 29 Μαρτίου 2010 με ημερομηνία έκδοσης την 7η Απριλίου 2010.

Οι προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες:

Οι τίτλοι θα διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους* και 
Οι τίτλοι θα αποκτηθούν μετά την ημερομηνία έκδοσης (συμπεριλαμβανομένης) μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, δηλαδή από την Τετάρτη 7 Απριλίου 2010, μέχρι και την Τετάρτη 14 Απριλίου 2010.

Τα ποσά μπορούν να είναι απεριόριστα αλλά στην τιμή που καθορίζουν οι Τράπεζες και οι Χρηματιστηριακές Εταιρίες.

* Επειδή η διακράτηση των τίτλων θα παρακολουθείται απο το Σύστημα Αϋλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών,απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρηση τους σε μερίδα του Σ.Α.Τ .Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας είναι απλή και θα γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η Αστυνομική Ταυτότητα και ο Α.Φ.Μ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v