Διαγωνισμός για το "Φράγμα Αποσελέμη"

Πέντε κοινοπραξίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το έργο Φράγμα Αποσελέμη στο Οροπέδιο Λασιθίου, συνολικού προϋπολογισμού 68,8 εκατ. ευρώ. Προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ.

Διαγωνισμός για το
Πέντε κοινοπραξίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το έργο Φράγμα Αποσελέμη στο Οροπέδιο Λασιθίου, συνολικού προϋπολογισμού 68,8 εκατ. ευρώ. Προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εταιρεία Ιντρακάτ.

Αναλυτικότερα, ένα σημαντικό έργο για την ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη μπαίνει στην τελική ευθεία.
 
Το έργο «Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη - Έργα Ενίσχυσης Ταμιευτήρα Φράγματος Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου», συνολικού προϋπολογισμού 68,8 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει τα έργα εκτροπής υδάτων Οροπεδίου Λασιθίου, τη διάνοιξη και κατασκευή Σήραγγας Οροπεδίου Λασιθίου μήκους περίπου 3,5 χλμ με μηχάνημα ΤΒΜ, τα έργα κατάντη της εξόδου της Σήραγγας και τη διευθέτηση τμήματος χειμάρρου Αποσελέμη.

Στη σχετική διαγωνιστική διαδικασία έλαβαν μέρος πέντε διαγωνιζόμενα σχήματα:

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑ ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εμ%
1. Εταιρεία ALPINE BAU GmbH 20,51%
2. Κ/ξια «ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.» 15,79%
3. Ιντρακάτ 32,14%
4. Κ/ξια «J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.-GHELLA SpA-COGEIS SpA» 26,35%
5. ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 30,40%

Προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ με μέση έκπτωση ομάδων εργασιών Εμ% = 32,14%. Η κατακύρωση του έργου και η ανάδειξη του Αναδόχου που γίνεται με το μειοδοτικό σύστημα, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου δύο μήνες, μετά και τον προβλεπόμενο προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις και δικαστικές προσφυγές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v