Προτάσεις της ΕΣΕΕ για το νέο φορολογικό σύστημα

Η ΕΣΕΕ,κατέθεσε υπόμνημα στο Υπουργείο Οικονομικών, διατυπώνοντας τις απόψεις της σχετικά με την κατάρτιση ενός νέου Εθνικού Φορολογικού Συστήματος. Το υπόμνημά της περιλαμβάνει 40 προτάσεις.

Προτάσεις της ΕΣΕΕ για το νέο φορολογικό σύστημα
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα αποτελεσματικής μεταρρύθμισης του φορολογικού συστήματος, συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στις διαδικασίες διαβούλευσης, διατυπώνοντας τις απόψεις της σχετικά με την κατάρτιση ενός νέου Εθνικού Φορολογικού Συστήματος και καταθέτοντας υπόμνημα στο Υπουργείο Οικονομικών.

Βασική θέση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) είναι η ψήφιση ενός απλού, σύγχρονου, δίκαιου και εφαρμόσιμου φορολογικού συστήματος με μακροχρόνια προοπτική που θα κατανέμει δίκαια τα βάρη σε όλες τις κοινωνικές ομάδες.

Στο πλαίσιο της σημερινής συνάντησης της ΕΣΕΕ με τον Γενικό Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων κ. Γιάννη Καπελέρη, θα δοθούν ιδιοχείρως οι παρακάτω 40 προτάσεις μας για την κατάρτιση του νέου Εθνικού Φορολογικού Συστήματος, οι οποίες συμβολικά παραπέμπουν στον υψηλό «φορολογικό πυρετό» της αγοράς, ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένονται περαιτέρω συναντήσεις με τους αρμόδιους Υπουργούς.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

1. Αναφορικά με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων δεν συμφωνούμε με την υπάρχουσα και προτείνουμε τις εξής διαφοροποιήσεις :

α) επαναφορά του αφορολογήτου στα 12.000,00€ πάντα με τη συλλογή αποδείξεων (με τη συνδρομή της φοροκάρτας κατά το πλείστον) και

β) μέγιστος φορολογικός συντελεστής 40% και για τα μεγαλύτερα των 100.000,00€ εισοδήματα, με σταδιακή μείωση την επόμενη πενταετία σε ένα flat-tax 25-30% για όλα τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων.

2. Να εξακολουθεί να υφίσταται η διάταξη που προσαυξάνει το αφορολόγητο πρώτο κλιμάκιο κατά 50%, χωρίς αποδείξεις για αυτήν την προσαύξηση, για τους κατοίκους νησιών μέχρι 3.100 κατοίκους.

3. Το αφορολόγητο των 12.000,00€ να εξακολουθεί να κτίζεται με τη συλλογή αποδείξεων και προκειμένου να παταχθεί η φοροδιαφυγή από συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες, ίσως θα πρέπει να δούμε αν είναι φρόνιμο να έχουν μεγαλύτερη ισχύ αποδείξεις ορισμένων επαγγελματικών κλάδων.

4. Να ξαναδούμε αν είναι δικαιότερο στα πλαίσια της εμπέδωσης αίσθησης δικαίου μεταξύ φορολογουμένου και φορολογούσας αρχής και με την προϋπόθεση ότι το κράτος δεν θα απολέσει έσοδα, η επαναφορά της αφαίρεσης δαπανών από το εισόδημα (π.χ. έκπτωση των εισφορών στα ταμεία ασφάλισης, έκπτωση εξόδων ιατρικής περίθαλψης ατόμων με αναπηρία και ιδιαιτέρως έκπτωσης οικογενειακών δαπανών υγείας και παιδείας).

5. Αναθεώρηση του άρθρου 3 του Ν.3943/2011 που προβλέπει αυτόφωρο διαδικασία και ποινές φυλάκισης για μικροφειλέτες του δημοσίου με την προσθήκη προϋποθέσεων επιβράβευσης των συνεπών και ενήμερων φορολογούμενων.

6. Αυστηρή εφαρμογή ηλεκτρονικού του πόθεν έσχες, με προηγούμενη καταγραφή κινητής και ακίνητης περιουσίας, με την υποβολή ειδικής δήλωσης.

7. Αυστηρό πλαίσιο φορολόγησης των offshore εταιρειών κτήσεως ακινήτων και καθιέρωση υποχρεωτικής γνωστοποίησης των πραγματικών μετόχων ή εταίρων των offshore εταιρειών στις φορολογικές αρχές.

8. Άρση των όποιων απαλλαγών φορολόγησης εισοδημάτων και φορολόγηση αυτών με την γενική φορολογική κλίμακα, επίσης κατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης κάθε είδους εισοδημάτων που φορολογούνται με αυτόν τον τρόπο και φορολόγηση αυτών με την γενική φορολογική κλίμακα.

9. Αναδρομικές αποδοχές ή συντάξεις που ο φορολογούμενος θέλει να τις δηλώσει για να φορολογηθούν στο χρόνο είσπραξής τους και όχι στο χρόνο που ανάγονται, να μειώνονται κατά 30% αντί 20% που ισχύει.

10. Οι αποζημιώσεις απόλυσης σε περιπτώσεις λύσης συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας να εξακολουθούν να φορολογούνται με το υφιστάμενο καθεστώς.

11. Αναφορικά με τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης (τεκμήρια διαβίωσης) φρονούμε ότι είναι μια πρακτική που δεν συνάδει σε αναπτυγμένες χώρες, όπου η χρήση των νέων τεχνολογιών μπορεί μέσα από διασταυρώσεις και ελέγχους να εντοπίσει τα πραγματικά εισοδήματα.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

12. Να εξακολουθεί να ισχύει ο λογιστικός προσδιορισμός των καθαρών εισοδημάτων όλων των μορφών επιχειρήσεων με την υπαγωγή ακόμα και των ατομικών επιχειρήσεων σε καθεστώς φορολόγησης των κερδών τους παρόμοιο με αυτό των προσωπικών επιχειρήσεων.
13. Αναφορικά με τον τρόπο φορολογίας εισοδήματος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με όποια εταιρική μορφή κι αν αυτές ασκούνται, είτε ως προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ), είτε ως κεφαλαιουχική (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ), προτείνουμε φόρο με συντελεστή 15% επί των κερδών. Για τα διανεμόμενα στους εταίρους ή μετόχους κέρδη να υπάρχει φορολογία μερισμάτων με συντελεστή 15% και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

14. Αναφορικά με το φορολογικό έλεγχο, καταρχήν θα πρέπει να εκλείψει η λανθασμένη θεώρηση της Διοίκησης ότι όλοι οι φορολογούμενοι είναι ανειλικρινείς (δηλαδή φοροφυγάδες) μέχρις αποδείξεως του αντιθέτου. Μέσω του φορολογικού ελέγχου θα πρέπει να προάγονται οι προσπάθειες για εμπέδωση φορολογικής συνείδησης να επιβραβεύονται οι ειλικρινείς φορολογούμενοι και να τιμωρούνται οι ασυνεπείς και οι κατ’ επάγγελμα φοροφυγάδες. Θα πρέπει οι διαδικασίες ελέγχου να είναι απλές, σύντομες και τυποποιημένες, ούτως ώστε να μην υπάρχουν προστριβές μεταξύ των ελεγχομένων με τους ελέγχοντες. Το μεγαλύτερο μέρος της ελεγκτικής διαδικασίας θα πρέπει να γίνεται εξ’ αποστάσεως από την έδρα της ελέγχουσας αρχής και μόνο για συγκεκριμένους λόγους και για ειδικές επαληθεύσεις να πραγματοποιούνται επισκέψεις στην έδρα των επιχειρήσεων.

15. Να καθιερωθεί συγκεκριμένος τύπος ενιαίας έκθεσης τακτικού ή προσωρινού φορολογικού ελέγχου για όλα τα φορολογικά αντικείμενα, αλλά και αυτόματου συμψηφισμού των οφειλών του δημοσίου και της επιστροφής φόρων προς τις επιχειρήσεις.

16. Να ενταχθούν όλοι ανεξαιρέτως οι φορολογούμενοι στην επέκταση της τελευταίας περαίωσης για την χρήση του 2010 και μην επανέλθει ποτέ στο μέλλον το μέτρο της περαίωσης ανέλεγκτων χρήσεων.

17. Να μην επανέλθουν διατάξεις περί επιβολής έκτακτης εισφοράς επί επιχειρήσεων που τα ακαθάριστα έσοδά τους είναι μικρότερα των 3.000.000,00€.

18. Να οριοθετηθεί συγκεκριμένος χρόνος παραγραφής των φορολογικών αδικημάτων, που σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την τριετία, μη δυνάμενη η Διοίκηση να παρατείνει το εν λόγω χρονικό διάστημα, ένεκα αδυναμίας της να κάνει φορολογικούς ελέγχους. Εξαίρεση στην παραγραφή να υπάρχει μόνο όταν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, όπου προτείνουμε πενταετή παραγραφή.

19. Να καταργηθεί ο εξωλογιστικός προσδιορισμός των εισοδημάτων. Να είναι δυνατός ο εξωλογιστικός προσδιορισμός μόνο όταν υπάρχει πραγματική αδυναμία λογιστικού προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος.

20. Σε περιπτώσεις καταστροφής των βιβλίων να υπάρχει η δυνατότητα επαναδημιουργίας τους με κάθε πρόσφορο τρόπο, προκειμένου να μην εφαρμόζεται εξωλογιστικός προσδιορισμός.
21. Καταγραφή – Ομαδοποίηση τόσο των δαπανών των επιχειρήσεων που εκπίπτουν από το εισόδημα, όσο και αυτών που δεν εκπίπτουν, για να τις γνωρίζουν επιχειρήσεις και ελεγκτές και να αποφεύγονται ερμηνείες που δίδονται κατά το δοκούν.

22. Να εξακολουθεί να ισχύει η προαιρετική διαδικασία αυτοελέγχου των μικρών επιχειρήσεων, ώστε οι ελεγκτικές υπηρεσίες να ασχολούνται με υποθέσεις που έχουν μεγάλο φορολογικό ενδιαφέρον.

23. Η αυτοτελής φορολόγηση της υπεραξίας που προκύπτει από μεταβίβαση επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ή ποσοστών συμμετοχής να εξακολουθεί να ισχύει.

24. Να καταργηθεί ο συμπληρωματικός φόρος των εισοδημάτων από ακίνητα (1,5% ή 3%) καθώς και το χαρτόσημο 3,6% που επιβαρύνει τις επαγγελματικές μισθώσεις.

25. Να μειωθούν οι προσαυξήσεις α) για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος από 1% σε 0,5%, β) για την ανακριβή δήλωση, από 2% σε 1% και γ) για τη μη υποβολή δήλωσης από 2,5% σε 1,5%.

26. Να δίδονται κίνητρα ανάπτυξης υφιστάμενων επιχειρήσεων με τη συγχώνευσή τους ή τη μετατροπή τους για τη δημιουργία μεγάλων οικονομικών μονάδων. Εν προκειμένω θα μπορούσαμε να έχουμε μείωση των εφαρμοζόμενων φορολογικών συντελεστών κατά 25% έως 50%, ανάλογα με τον τύπο της νέας οικονομικής μονάδας, το αντικείμενο δραστηριότητας και τον τόπο εγκατάστασής τους.

27. Παρόμοια κίνητρα θα πρέπει να δίδονται για την ανάπτυξη και ίδρυση νέων επιχειρήσεων σε παραμεθόριες περιοχές και μικρά νησιά. Για παράδειγμα θα μπορούσε να εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής μειωμένος στο ήμισυ, για τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών.

28. Να εξακολουθούν να δίδονται κίνητρα σε νέους μέχρι 35 ετών να ανοίγουν τις δικές τους επιχειρήσεις και για τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας να απαλλάσσονται της φορολογίας κέρδη μέχρι ποσού 50.000,00€.

29. Αναφορικά με το Φ.Α.Π., προτείνουμε τη διατήρηση του αφορολογήτου ορίου στα 400.000,00€ ανά φυσικό πρόσωπο, με απαλλαγή φόρου για όσα ακίνητα είναι ανεκμετάλλευτα και για όσο χρονικό διάστημα, αυτά δεν αποφέρουν έσοδα. Παράλληλα προτείνουμε την ενοποίηση των πολλών και διαφόρων φόρων επί της ακίνητης περιουσίας φυσικών και νομικών προσώπων.

ΦΠΑ

30. Εφαρμογή ενιαίου συντελεστή Φ.Π.Α. 19% και ταυτόχρονη διατήρηση ενός χαμηλού συντελεστή Φ.Π.Α. 9% για τα είδη πρώτης ανάγκης και όλα τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τον τουρισμό, συμπεριλαμβανομένης και της εστίασης.

31. Καταβολή του Φ.Π.Α. στον πραγματικό χρόνο της εμπορικής πράξης, on line μέσω των συστημάτων TAXIS, ΔΙΑΣ αλλά και της φοροκάρτας ώστε να πάψει ο έμπορος να εκτελεί χρέη «φοροεισπράκτορα».

32. Κατάργηση της υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. από τη στιγμή που όλες οι περιοδικές δηλώσεις αρχικές και μη, υποβάλλονται μέσω του διαδικτύου.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα σχετικό πίνακα ανάλυσης της ισοδύναμης δημοσιονομικής απόδοσης ΦΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ, ώστε να υπολογιστούν οι απαραίτητες μετατάξεις αγαθών και υπηρεσιών.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

33. Όλων των τύπων δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων να υποβάλλονται μέσω διαδικτύου από εξουσιοδοτημένους λογιστές φοροτεχνικούς που έχουν δικαίωμα υπογραφής. Να υπάρξει άμεση πιστοποίηση των λογιστών - φοροτεχνών που κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και να τεθεί σε λειτουργία η ψηφιακή υπογραφή.

34. Δημιουργία διαδικασιών διαμεσολάβησης και διαιτησίας για γρήγορη και δίκαιη επίλυση των διαφορών μεταξύ Διοίκησης και φορολογουμένων.

35. Κωδικοποίηση κάθε είδους διατάξεων και εγκυκλίων και ανάρτησή τους στο διαδίκτυο. Επίσης απλοποίηση των φορολογικών εντύπων τα οποία θα υποβάλλονται σε κάθε περίπτωση μέσω διαδικτύου

36. Εύρεση τρόπου επικοινωνίας και διασύνδεσης του Υπουργείου Οικονομικών με τα λοιπά Υπουργεία και Οργανισμούς (Ασφαλιστικούς, Επιμελητήρια, Κτηματολογικά Γραφεία, Υποθηκοφυλακεία, Τράπεζας, κλπ Φορείς), μέσω διαδικτυακών υποδομών, προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία, η ταλαιπωρία των φορολογουμένων και το κόστος διαχείρισής τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για το Δημόσιο.

37. Να δίδεται η δυνατότητα σε πιστοποιημένους λογιστές – φοροτεχνικούς να πραγματοποιούν όλες τις εργασίες που αφορούν το Μητρώο, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου Οικονομικών, καταργουμένων όλων των προστίμων που σήμερα επιβάλλονται, που μόνο εισπρακτικό χαρακτήρα έχουν.

38. Να επεκταθεί η έκδοση πιστοποιητικών, πέραν της φορολογικής ενημερότητας, μέσω διαδικτύου.

39. Να δίδεται η δυνατότητα πληρωμών κάθε είδους φόρων μέσω της χρήσης του internet banking, αφού προηγουμένως από το διαδικτυακό τόπου του Υπουργείου Οικονομικών, εκδίδεται ταυτότητα πληρωμής. Και σε καμία περίπτωση να μην συμβαίνει αυτό που σήμερα βιώνουμε πληρώνοντας την πρώτη δόση μέσω διαδικτύου και τις υπόλοιπες με αυτοπρόσωπη παρουσία στη Δ.Ο.Υ.

40. Η κατάργηση του Κ.Β.Σ και η δημιουργία ενός απλού κώδικα διακίνησης αγαθών θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη σε συνδυασμό μάλιστα με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο πολύ πριν το τέλος του έτους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v