Άγριο το χαράτσι μέσω ΔΕΗ

Έως τα 16 ευρώ ανά τετραγωνικό (αντί για 10 ευρώ) θα φτάνει το τέλος. Θα αυξάνει(!) αν το σπίτι είναι νεότερο από 26 ετών. Ελάχιστοι εξαιρούνται. Σε δύο δόσεις η εξόφληση φέτος. Διακοπή ηλεκτροδότησης σε όσους δεν πληρώσουν.

Άγριο το χαράτσι μέσω ΔΕΗ
Άγριο χαράτσι σε 5.079.000 οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος επιβάλλει το υπουργείο Οικονομικών με το τέλος ακινήτων, το οποίο, σε αντιδιαστολή με τις αρχικές ανακοινώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Οικονομικών κ. Ευάγγ. Βενιζέλου, επιβάλλεται με επιβαρύνσεις έως και 16 ευρώ ανά τετραγωνικό (και όχι 10 ευρώ) για τα ακίνητα σε ακριβές περιοχές.
 
Οι επιβαρύνσεις διευρύνονται περαιτέρω καθώς επιβάλλονται και συντελεστές προσαύξησης έως και 1,25 για τα καινούργια ακίνητα, ενώ την ελάχιστη επιβάρυνση του 0,5 ευρώ ανά τετραγωνικό εξασφαλίζουν μόνο οι ευπαθείς ομάδες.

Ακόμα και τα φθηνά ακίνητα της περιφέρειας όπου απαντούν αντικειμενικές αξίες έως 500 ευρώ θα επιβαρυνθούν με 3 ευρώ το μέτρο. Από τις ανακοινώσεις του υπουργείου Οικονομικών προκύπτει ότι το νέο χαράτσι θα καταβληθεί φέτος σε δύο δόσεις, υπό την απειλή διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και κατασχέσεων αν δεν πληρωθεί.
 
Με βάση την κλίμακα που ανακοινώθηκε, για ένα καινούργιο ακίνητο 100 τετραγωνικών μέτρων σε περιοχή με αντικειμενική αξία μεταξύ 2.001 και 2.500 ευρώ το ειδικό τέλος ακινήτων φτάνει τα 1.000 ευρώ (100 τετραγωνικά επί 8 ευρώ επί συντελεστή 1,25), ενώ για ένα καινούργιο ακίνητο 120 τετραγωνικών στις πιο ακριβές περιοχές της χώρας με αντικειμενική αξία από 5.001 ευρώ και πάνω θα έχει ενιαίο τέλος 2.400 ευρώ!

Σε ποιον επιβάλλεται το τέλος;

Το τέλος επιβάλλεται στον κύριο του ακινήτου ή στον επικαρπωτή. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, βαρυνόμενοι είναι οι συνιδιοκτήτες κατά τον λόγο της συμμετοχής καθενός από αυτούς. Υπόχρεος για την καταβολή είναι ο χρήστης του ακινήτου, ο οποίος το καταβάλλει μαζί με τον λογαριασμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν ο χρήστης είναι μισθωτής, με την καταβολή επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα.

Τι γίνεται με τις ευπαθείς ομάδες;

Θα πληρώσουν το μίνιμουμ της κλίμακας με συντελεστή 0,5 ευρώ ανά τετραγωνικό, ανεξάρτητα από τον χρόνο δόμησης του ακινήτου (και εφόσον αυτό βρίσκεται σε περιοχή τιμής ζώνης κάτω των € 3.000 ανά τ.μ.), εφόσον πρόκειται για ακίνητο που ιδιοκατοικείται από πολύτεκνο, άνεργο επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ (1/1 - 31/8 για το 2011 ή 1/1 - 30/4 για το 2012), ή άτομο ανάπηρο ή βαρυνόμενο φορολογικά από ανάπηρο.

Πώς υπολογίζεται το έκτακτο ειδικό τέλος;

Για τον υπολογισμό του τέλους λαμβάνεται υπόψη το ύψος της τιμής ζώνης (με βάση την οποία λογίστηκε το τέλος ακίνητης περιουσίας στο ακίνητο), το εμβαδόν του ακινήτου, συντελεστής προσδιορισμού του τέλους σε ευρώ ανά τ.μ. καθώς και συντελεστής προσαύξησης αντιστρόφως ανάλογος προς την παλαιότητα του ακινήτου. Συγκεκριμένα:

Ο φόρος

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ            ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ                         
0,5                                 για ευπαθείς ομάδες              
3                                    έως € 500
4 €                                 501-1.000
5 €                                 1.001-1.500     
6 €                                 1.501-2.000     
8 €                                 2.001-2.500     
10 €                               2.501-3.000
12 €                               3.001-4.000
14 €                               4.001-5.000
16 €                               5.001 και άνω


Τα παραπάνω τέλη θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν με τον κάτωθι συντελεστή:

Παλαιότητα         Συντελεστής
έως 26 έτη                 1
25-20 έτη                   1,05
19-15 έτη                   1,1
14-10 έτη                   1,15
9-5 έτη                       1,2
4-0 έτη                       1,25


Σε τι είδους ακίνητα επιβάλλεται το τέλος;

Επιβάλλεται πάνω στις δομημένες επιφάνειες που ηλεκτροδοτούνται για οικιακή ή εμπορική χρήση και οι οποίες αποτελούν τη βάση και για το τέλος της ακίνητης περιουσίας υπέρ των ΟΤΑ (άρ. 24, ν. 2130/1993).

Πώς γίνεται ο υπολογισμός του τέλους;

Με την εφαρμογή δέκα συντελεστών, από 0,5 (για τις ευπαθείς ομάδες) έως και 16 ευρώ (για πολύ ακριβές περιοχές) ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την τιμή ζώνης στην οποία βρίσκεται το ακίνητο και την εφαρμογή συντελεστή προσαύξησης για τα νεόδμητα κτίρια.

Πώς εξασφαλίζεται η εισπραξιμότητα του τέλους;

Το θέμα της εισπραξιμότητας του τέλους κατέστησε επιβεβλημένη την ανάγκη επιβολής του με βάση τα δεδομένα των μηχανογραφικών καταστάσεων της ΔΕΗ.

Πώς καταβάλλεται το ειδικό έκτακτο τέλος;

Το ειδικό έκτακτο τέλος συνεισπράττεται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:

- για το 2011 σε δύο ισόποσες δόσεις από τον Οκτώβριο του 2011 μέχρι τον Ιανουάριο του 2012,
- για το 2012 σε τέσσερις ισόποσες δόσεις από τον Μάιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012.

Υπάρχουν κυρώσεις αν δεν καταβληθεί το τέλος;

Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το τέλος, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν στη διακοπή του ρεύματος και δεν το επαναχορηγούν μέχρι την εξόφλησή του. Αν δεν ζητηθεί η επαναχορήγηση ρεύματος, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές, αφού διαγράψουν τον υπόχρεο συνδρομητή ενημερώνουν το ελληνικό δημόσιο, ώστε να μεριμνήσει για την είσπραξη του οφειλόμενου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα για την Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Η αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος δεν επιτρέπεται αν δεν εξοφληθεί προηγουμένως το ειδικό τέλος.

Ποια ακίνητα απαλλάσσονται;

Εξαιρούνται από το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) των ακινήτων οι πάσης φύσεως ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες ακινήτων που ανήκουν:

α) Στο ελληνικό δημόσιο, στα ΝΠΔΔ, στους ΟΤΑ και στις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις.

β) Στους ναούς, στις ιερές μονές, στο Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, στην Ιερά Μονή του Όρους Σινά, στο Άγιο Όρος, στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και γενικά στα θρησκευτικά ιδρύματα.

Nα σημειωθεί ότι, αργά το βράδυ, πηγές του υπουργείου Οικονομικών διευκρίνιζαν πως η απαλλαγή εκκλησιαστικών και άλλων θρησκευτικών ιδρυμάτων από το ειδικό τέλος στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα αφορά σε ακίνητη περιουσία που εξυπηρετεί μόνο θρησκευτικούς ή λατρευτικούς σκοπούς και όχι σε ακίνητη περιουσία προς εμπορική εκμετάλλευση.

γ) Στα αναγνωρισμένα ξένα θρησκευτικά δόγματα, που τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την άσκηση δημόσιας λατρείας και τη διεξαγωγή υπηρεσιών θρησκευτικής φύσεως.

δ) Στα φιλανθρωπικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα.

ε) Στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που υπάρχουν ή θα συσταθούν και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς και στις περιουσίες του άρθρου 96 του α.ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α΄) «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών», εφόσον επιδιώκονται από αυτά αποδεδειγμένα σκοποί εθνωφελείς ή θρησκευτικοί ή σε ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικοί ή εκπαιδευτικοί ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφελείς ή εκκλησιαστικοί, καθώς και ξένα που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς, με τον όρο της αμοιβαιότητας.

στ) Στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες που έχουν νόμιμα αναγνωριστεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών εγκαταστάσεως για την πραγματοποίηση των αθλητικών τους σκοπών.

ζ) Στα ξένα κράτη όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων αυτών, με τον όρο της αμοιβαιότητας.

η) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και

θ) Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηριστεί:

- Ως δημόσιοι χώροι ταφής (νεκροταφεία)
- Ως διατηρητέα, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα.
- Ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων.

ι) Τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός οικισμού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για τον σταβλισμό ολιγάριθμων οικόσιτων ζώων για οικιακές ανάγκες του υπόχρεου.

Έλενα Λάσκαρη e.laskari@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus