Στοιχεία-φωτιά για Λαυρεντιάδη

Το «στήσιμο» εταιριών για να πάρουν δάνεια 700 εκατ. ευρώ από την Proton, η πολυδαίδαλη διαδρομή των χρημάτων και η εξαπάτηση εποπτικών αρχών και μετόχων. Νέα δεδομένα φέρνει στο φως η έρευνα.

Στοιχεία-φωτιά για Λαυρεντιάδη
Ενδείξεις για νέο σκάνδαλο Κοσκωτά φέρνει στο φως η διεξαγόμενη δικαστική έρευνα για τις χορηγήσεις δανείων από την Proton Bank σε εταιρίες που άμεσα ή έμμεσα συνδέονταν με τον βασικό μέτοχο της τράπεζας κ. Λ. Λαυρεντιάδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόσφατο βούλευμα, με το οποίο αποφασίστηκε να παγώσουν οι τραπεζικοί και οι μετοχικοί λογαριασμοί και οι θυρίδες του κ. Λαυρεντιάδη και 30 ακόμη εμπλεκόμενων στην υπόθεση προσώπων καθώς και να εκποιηθεί ακίνητη περιουσία του επιχειρηματία, διαπιστώνει σοβαρές ενδείξεις για σύσταση εγκληματικής ομάδας, απιστία και νομιμοποίηση εγκληματικού προϊόντος.

Οι δικαστικοί λειτουργοί βρέθηκαν ενώπιον μιας νέας Τράπεζας Κρήτης, καθώς, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, μέσα σε διάστημα ενός έτους (από τις 4/1/2010 έως τις 31/1/2011) η Proton Bank χορήγησε στην Alapis και στην ELFE, σε επτά θυγατρικές της Alapis που πουλήθηκαν σε τρίτους και σε εταιρίες που αγόρασαν κλάδους δραστηριότητας της Alapis συνολικά δάνεια ύψους 701 εκατ. ευρώ!

Το ποσό είναι εντυπωσιακό, ειδικά αν συνυπολογιστεί ότι το συνολικό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων της Proton ανερχόταν σε 2,4 δισ. ευρώ. Δηλαδή, περίπου 1 στα 3,5 δάνεια που είχε χορηγήσει η τράπεζα είχε δοθεί σε εταιρίες για τις οποίες επιδιώκεται να αποδειχθεί ότι συνδέονταν με τον κ. Λαυρεντιάδη.

Κι όλα αυτά χωρίς να υπάρξουν, με βάση στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος, οι απαιτούμενες διασφαλίσεις ή εγγυήσεις και με πολύ υψηλό πιστωτικό κίνδυνο, με αποτέλεσμα να υποστεί περιουσιακή ζημία η τράπεζα και να περιέλθει στο Δημόσιο για να μην καταρρεύσει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα, οι εταιρίες που έλαβαν τα παραπάνω δάνεια από την Proton κρίνεται ότι αποτελούν ομάδα συνδεδεμένων πελατών με την Alapis αφού η δραστηριότητα της μιας ασκείται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για την εξυπηρέτηση των αναγκών της άλλης.

Αν αποδειχτεί κάτι τέτοιο, τότε αυτόματα οι παραπάνω εταιρίες αντιπροσωπεύουν ενιαίο πιστωτικό κίνδυνο και όσοι υπέγραφαν τις χορηγήσεις δανείων χωρίς καλύψεις από άμεσα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με την κατηγορία της απιστίας, που έβλαψε το Δημόσιο.

Το βούλευμα αναφέρει, με βάση πηγές, ότι από την προκαταρκτική εξέταση προκύπτει και από κοινού δόλος για όσους υπέγραφαν τις χορηγήσεις δανείων, και αυτό, αν αποδειχθεί, επισύρει κατηγορία εγκληματικής οργάνωσης και νομιμοποίησης προϊόντος από εγκληματική δραστηριότητα.

Τα χαρτιά που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές είναι τα εξής:

- Οι μεταφορές κεφαλαίων που έλαβαν χώρα από τη μία εταιρία στην άλλη μετά τη λήψη των δανείων. Κάποιες, μάλιστα, από τις εταιρίες που ιδρύθηκαν για να αγοραστούν δραστηριότητες της Alapis ενισχύθηκαν κεφαλαιακά από τον κ. Λαυρεντιάδη μέσω δανειακών συμβάσεων αφού είχε ολοκληρωθεί η αγοραπωλησία.

- Επτά θυγατρικές της Alapis (Provet A.E., Μεντιμέκ Α.Ε., Alapis Medical & Diagnostics, Γερολυμάτος Cosmetics, Beautyworks A.E., Γερολυμάτος Animal Health) καθώς και οι κλάδοι παραγωγής και εμπορίας υγρών απορρυπαντικών, καλλυντικών, καθαριστικών φαρμάκων για νοσοκομειακή χρήση και το R&D για τα γενόσημα φάρμακα μεταβιβάστηκαν σε συνεργάτες του κ. Λαυρεντιάδη που ήταν και στελέχη του ομίλου Alapis

- Παρά τις μεταβιβάσεις, οι μεταξύ τους απαιτήσεις και υποχρεώσεις, που υπήρχαν πριν από τη διάσπαση του ομίλου, παραμένουν.

- Πολλοί από τους αγοραστές ήταν οι βασικοί μέτοχοι των εταιριών τις οποίες πούλησαν στον όμιλο Alapis

- Οι νέοι μέτοχοι δεν συνεισέφεραν με ίδια κεφάλαια στην αγορά των θυγατρικών ή κλάδων δραστηριότητας της Alapis και το τίμημα εξαγοράς χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τα δάνεια που χορήγησε η Proton. Ταυτόχρονα, δεν δόθηκαν προσωπικές εγγυήσεις.

- Κάποιες από τις ελεγχόμενες εταιρίες έλαβαν δάνεια από άλλες τράπεζες, πέραν της Proton, μέσω συμβάσεων factoring, όμως, δηλαδή με προεξόφληση τιμολογίων κυρίως με δικαίωμα αναγωγής. Έτσι ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλάμβαναν ήταν χαμηλότερος σε σχέση με αυτόν που ανέλαβε η Proton.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο πορίσματα της Τράπεζας της Ελλάδος (Μαυρίδη και Ernst&Young) διαπιστώνουν ότι η σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια των επίμαχων εταιριών έφθανε στο 1 προς 1.000(!), ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα ίδια κεφάλαια σε υποενοποιημένη βάση ήταν αρνητικά.

Σήμερα, με βάση τραπεζικές πηγές, οι περισσότερες από αυτές τις εταιρίες, λόγω συσσωρευμένων ζημιών, αδυνατούν να καταβάλουν ακόμη και τους τόκους των δανείων, ενώ όπως αναφερόταν ήδη από το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Μαύρου Χρήματος οι τόκοι δανείων κάποιων εταιριών για το α΄ εξάμηνο του 2011 καταβλήθηκαν από τον κ. Λαυρεντιάδη.

Βάσει των παραπάνω, προκύπτει επαπειλούμενη πραγματική ζημία ύψους 701 εκατ. ευρώ, μια και το σύνολο των δανείων παραμένει ανεξόφλητο, λόγω και της περιόδου χάριτος (έως 4 έτη) που προβλέπουν τα δάνεια.

H ΤτΕ, με πόρισμα ελέγχου που γνωστοποίησε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Proton τον Σεπτέμβριο του 2010, θεωρεί υψηλού πιστωτικού κινδύνου τα δάνεια που είχαν δοθεί έως τις 9/6/2010 προς εταιρίες που αγόρασαν δραστηριότητες και θυγατρικές της Alapis, υπολογίζοντας την πιθανή ζημία στα 191 εκατ. ευρώ.

Και αυτό γιατί δόθηκαν σε νεοϊδρυθείσες εταιρίες, με ελάχιστα ίδια κεφάλαια, σε ατομική αλλά και σε υποενοποιημένη βάση (δηλαδή σε επίπεδο ομίλου μετά την ενοποίηση κάθε μητρικής με τις θυγατρικές της) και χωρίς να ληφθούν πάντοτε οι αναγκαίες εξασφαλίσεις ή προσωπικές εγγυήσεις από τους μετόχους τους.

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι μέρος των παραπάνω δανείων καθώς και μέρος του υπολοίπου διαθεσίμων των υπό έλεγχο εταιριών, μέσω πολυδαίδαλων διαδρομών, διοχετεύθηκαν σε προσωπικές εταιρίες του κ. Λαυρεντιάδη ή αναλήφθηκαν μέσω επιταγών από φυσικά πρόσωπα του στενού του κύκλου, είτε για να μειώσουν μετοχοδάνεια που είχαν λάβει για να αγοράσουν κυρίως μετοχές Alapis είτε για άλλους σκοπούς.

Όλα αυτά χωρίς τις απαραίτητες αιτιολογήσεις και χωρίς να είναι γνωστή η προέλευσή τους. Τα ποσά που αναλήφθηκαν επιστράφηκαν πρόσφατα από τον επιχειρηματία για να σταματήσει η έρευνα για υπεξαίρεση, παραμένουν όμως ανείσπρακτες απαιτήσεις από προσωπικές του εταιρίες.


* To Εuro2day.gr ενθαρρύνει τον διάλογο και την έκφραση απόψεων από τους αναγνώστες. Σχολιάστε το άρθρο και πείτε την άποψή σας δημόσια για όσα συμβαίνουν και μας αφορούν όλους. Αν θεωρείτε το άρθρο σημαντικό, διαδώστε το με τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v