Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Nomura: Το PSI είναι... στον αέρα

Η Nomura προειδοποιεί ότι οι πρόσφατες εξελίξεις γύρω από το PSI έχουν προεξοφληθεί πολύ θετικά και μόλις αρχίσει να ξεδιπλώνεται η πολυπλοκότητα του εγχειρήματος υπάρχει μεγάλο περιθώριο για αντιστροφή του ράλι.

Nomura: Το PSI είναι... στον αέρα
Η Nomura προειδοποιεί ότι οι πρόσφατες εξελίξεις γύρω από το PSI έχουν προεξοφληθεί πολύ θετικά και μόλις αρχίσει να ξεδιπλώνεται η πολυπλοκότητα του εγχειρήματος υπάρχει μεγάλο περιθώριο για αντιστροφή του ράλι στις περιφερειακές αγορές.

Όπως αναφέρει, τον Οκτώβριο του 2011, όταν διαμορφώθηκε το πλαίσιο για το ελληνικό PSI, ο βασικός μακροπρόθεσμος στόχος που τέθηκε ήταν το χρέος ως προς το ΑΕΠ το 2020 να είναι στο 120%, με σκοπό τη διατηρησιμότητά του.

Η ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους από το ΔΝΤ τον Δεκέμβριο (σύμφωνα με την οποία σχεδιάστηκε το τρέχον PSI) είχε ήδη προειδοποιήσει ότι θα χρειαζόταν σχεδόν καθολική συμμετοχή -πλην της ΕΚΤ-, προκειμένου η δυναμική του να έχει διατηρήσιμη πορεία.

Ωστόσο, η Nomura πιστεύει ότι υπάρχουν αρκετά εμπόδια στην εθελοντική ανταλλαγή του PSI, όπως οι βραχυπρόθεσμοι κάτοχοι ομολόγων, οι κάτοχοι των CDSs, οι κάτοχοι ομολόγων που υπόκεινται στον αγγλικό νόμο αλλά και οι κάτοχοι που ισχυρίζονται ότι είναι «επίσημοι δανειστές». Επιπλέον, η επιδείνωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος (στο εσωτερικό και στο εξωτερικό) καθιστά την καθολική συμμετοχή (χωρίς το σχεδόν) μία ακόμη πιο ισχυρή προϋπόθεση.

Ως αποτέλεσμα, η Nomura δεν πιστεύει ότι μια καθαρά εθελοντική διαδικασία θα είναι επαρκής για την εξασφάλιση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στο επιθυμητό επίπεδο και αντί αυτού οι ρήτρες συλλογικής δράσης (CACs) θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της συμμετοχής και, ως εκ τούτου, πιστεύει ότι τα CDS συμβόλαια θα ενεργοποιηθούν.

Η ενεργοποίηση και η επακόλουθη εισαγωγή των CACs καθιστούν πιθανό ότι το σύνολο του χρέους θα συμμετάσχει, συμπεριλαμβανομένων και των ομολόγων της ΕΚΤ. Μία άλλη πιθανότητα όμως είναι το EFSF είτε να αγοράσει είτε να ανταλλάξει τα ομόλογα που κατέχει η ΕΚΤ στο κόστος αγοράς τους, που πιθανολογείται ότι είναι στο 80% της αξίας τους, ώστε η ΕΚΤ να μη γράψει απώλειες.

Εάν η ΕΚΤ εξαιρεθεί από αυτήν την ανταλλαγή, η επίτευξη του στόχου του 120% του χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ μέχρι το 2020 θα απαιτήσει βαθύτερη μείωση της αξίας των νέων ομολόγων, απώλεια που μπορεί να αντισταθμιστεί ίσως από υψηλότερα κουπόνια. Μια τέτοια επιλογή, όμως, πηγαίνει πέρα από τη συμφωνία του Οκτωβρίου και είναι πιθανόν να απαιτήσει μια χρονοβόρα διαδικασία ανασχεδιασμού όλου του προγράμματος.

Αυτός ο ανασχεδιασμός μπορεί να υπερβεί χρονικά τη λήξη ομολόγων του Μαρτίου αν και η Μέρκελ απέρριψε ρητά τη δυνατότητα των χωρών της ζώνης του ευρώ να προσφέρουν δάνειο στην Ελλάδα προκειμένου να καλύψει την εξόφληση του Μαρτίου, αν η ανταλλαγή σχετικά με το PSI δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τότε.

Ο νομικός κίνδυνος είναι άλλος ένας παράγοντας που συχνά παραβλέπεται και θα προκύψει μετά ή κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής. Το συνολικό χρονοδιάγραμμα παραμένει τεντωμένο, καθώς η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις του PSI και να περάσει επίσης μια σειρά μεταρρυθμιστικά μέτρα πριν από την υπογραφή της νέας δανειακής σύμβασης.

Τέλος, η ελληνική πολιτική κατάσταση είναι ένα ακόμα άγνωστο στοιχείο, με τις εκλογές αμέσως μετά την ανταλλαγή του χρέους και την υπογραφή του νέου μνημονίου από την κυβέρνηση που θα προκύψει.

"Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για το πολιτικό μέτωπο, αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα πολιτικής αστάθειας στην πορεία προς τις εκλογές. Συνολικά, οι πρόσφατες εξελίξεις γύρω από το PSI έχουν προεξοφληθεί πολύ θετικά και πιστεύουμε ότι όπως θα ξεδιπλωθεί η πολυπλοκότητα του εγχειρήματος υπάρχει μεγάλο περιθώριο για αντιστροφή του ράλι", σημειώνει η Nomura.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v