Στο 9,1% το έλλειμμα της Ελλάδας το 2011

Τα τεράστια βάρη που επωμίστηκε η ελληνική κοινωνία την τριετία 2009-2011 αναδεικνύει η συρρίκνωση του ελλείμματος γενικής κυβέρνησης από το 15,6% του ΑΕΠ ή 36,10 δισ. ευρώ στο 9,1% του ΑΕΠ ή στα 19,56 δισ.

Στο 9,1% το έλλειμμα της Ελλάδας το 2011
Τα τεράστια βάρη που επωμίστηκε η ελληνική κοινωνία την τριετία 2009-2011 αναδεικνύει η συρρίκνωση του ελλείμματος γενικής κυβέρνησης από το 15,6% του ΑΕΠ ή 36,103 δισ. ευρώ στο 9,1% του ΑΕΠ ή στα 19,565 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία που επικύρωσε η Eurostat και ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, αποδεικνύουν ότι το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της προσαρμογής επήλθε από την πλευρά των δαπανών με τα απανωτά «μαχαίρια» σε μισθούς και συντάξεις ενώ ελάχιστη είναι η συνεισφορά των εσόδων καθώς παρά τις αλλεπάλληλες φοροεπιδρομές, η ύφεση, η πτώση της κατανάλωσης και των επενδύσεων αλλά και η ανεπιτυχής μάχη κατά της φοροδιαφυγής δεν κατάφεραν να οδηγήσουν σε αύξηση των δημοσίων εσόδων αλλά μόνο στη συντήρησή τους.

Αναλυτικά από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης από 117,9 δισ. ευρώ το 2008 , έφτασαν τα 124,646 δισ. ευρώ το 2009 και στη συνέχεια συμπιέστηκαν απότομα σε 114,10 δισ. ευρώ το 2010 και 107,769 δισ. ευρώ το 2011.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα τα έσοδα γενικής κυβέρνησης από 94,833 δισ. ευρώ το 2008, μειώθηκαν σε 88,601 δισ. ευρώ το 2009, αυξήθηκαν στα 90,247 δισ. ευρώ το 2010 και το 2011 παρά τα χαράτσια και τις έκτακτες εισφορές ανήλθαν σε 88,075 δισ. ευρώ.

Εκρηκτική είναι στο ίδιο διάστημα η πορεία του δημοσίου χρέους. Από 263,284 δισ. ευρώ το 2008, με ενδιάμεσους σταθμούς τα 299,685 δισ. ευρώ το 2009 και τα 329,535 δισ. ευρώ το 2010 άγγιξε τα 355,617 δισ. ευρώ το 2011 διαγράφοντας μια μη βιώσιμη τροχιά διαρκούς και ανεξέλεγκτης διεύρυνσης.

Στο μέτωπο του χρέους, σημαντική ανάσα θα δώσει το PSI. Στο μέτωπο του ελλείμματος όμως , η περαιτέρω αποκλιμάκωσή του περνά από τα μέτρα 11,6 δισ. ευρώ του προσεχούς Ιουνίου, μετά τις κάλπες, εγκυμονώντας νέες ουσιαστικές περικοπές δαπανών σε κοινωνικά επιδόματα, απολύσεις και κλείσιμο δημοσίων φορέων.

Μια πρώτη εικόνα των υποψήφιων προς «μαχαίρι» δαπανών αναμένεται να προκύψει από την έκθεση του ΚΕΠΕ η οποία θα παραδοθεί το απόγευμα στον Πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο.

Στην έκθεση γίνεται μια πλήρης επισκόπηση των δημοσίων δαπανών χωρίς όμως να υποδεικνύονται οι τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να γίνουν εξοικονομήσεις. Αυτό θα αποτελέσει το αντικείμενο μιας δεύτερης έκθεσης του ΚΕΠΕ η οποία αναμένεται να υποβληθεί στη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές.


Η ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ

Στο 9,1% διαμορφώθηκε τελικά το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης για το 2011, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σε συνεργασία με τη Eurostat.

H ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα δημοσιονομικά στοιχεία των ετών 2008?2011, τα οποία καταρτίστηκαν στο πλαίσιο της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ), για την πρώτη κοινοποίηση του έτους 2012 και υποβλήθηκαν σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ελλάδας στη Eurostat κατ’ εφαρμογήν του Κοινοτικού Κανονισμού (EC) 479/2009, όπως ισχύει.

Η κοινοποίηση καταρτίστηκε σε συνεργασία με τη Eurostat.

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία από τις πηγές, το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος 2011, όπως υπολογίζεται στο πλαίσιο της ΔΥΕ, εκτιμάται στα 19,6 δισ. ευρώ (9,1% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος), ενώ το ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης
στο τέλος του 2011 ανήλθε στα 355,6 δισ. ευρώ, (165,3% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος).

Σε σχέση με τη μέτρηση του Οκτωβρίου, το έλλειμμα του 2009 εμφανίζεται υψηλότερο κατά 0,2% (από 15,6% στο 15,8%) και το έλλειμμα του 2010 υψηλότερο κατά 0,3% στο 10,6% από 10,3%. Ανεβασμένη κατά 0,1% εμφανίζεται και η μέτρηση του χρέους του 2009 (129,4% του ΑΕΠ) και του 2010. 

Οι διαφορές μεταξύ των δύο κοινοποιήσεων οφείλονται κυρίως στους παρακάτω λόγους:

Έλλειμμα:

• Η μεταβολή του ελλείμματος των ετών 2009 και 2010 οφείλεται κυρίως στην αλλαγή του τρόπου καταγραφής των συναλλαγών που σχετίζονται με το πρόγραμμα στήριξης των τραπεζών του 2008 από την κυβέρνηση.

Η αλλαγή στην καταγραφή ήταν αναγκαία επειδή διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στις πληρωμές σε ταμειακή βάση και στην καταγραφή σε δεδουλευμένη βάση των συναλλαγών, στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης των τραπεζών.

Η αναθεώρηση αυτή ήταν αποτέλεσμα δύο κυρίως παραγόντων: 

Πρώτον, των προμηθειών που καταβάλλουν οι τράπεζες στο κράτος για τις κρατικές εγγυήσεις που παρέχονται σε αυτές για  τον διατραπεζικό  δανεισμό.

Οι προμήθειες αυτές καταγράφονται πλέον σε δεδουλευμένη βάση και όχι σε ταμειακή, όπως στο παρελθόν.

Δεύτερον, των προνομιούχων μετοχών που εκδόθηκαν από τις τράπεζες για το κράτος. Οι μετοχές αυτές αναταξινομήθηκαν στους χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς από την κατηγορία μετοχές στην κατηγορία δάνεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  ΕΣΛ 95.

Το 10% εισπρακτέο εισόδημα γι' αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχει τώρα αντίστοιχα αναταξινομηθεί ως τόκοι αντί μερίσματα και έχει καταγραφεί σε δεδουλευμένη βάση.

Η επίπτωση των ανωτέρω αλλαγών στην καταγραφή του ελλείμματος ως ποσοστού του ΑΕΠ είναι 0,2% και για τα δύο έτη 2009 και 2010.

• Οι λοιπές διαφορές σχετικά με το έλλειμμα οφείλονται, ως επί το πλείστον, σε
επικαιροποιημένα στοιχεία για τις πληρωτέες υποχρεώσεις, σε αναθεωρημένους λογαριασμούς φορέων της γενικής κυβέρνησης και στις μεταβολές στο μητρώο των φορέων της γενικής κυβέρνησης.

Χρέος:

• Οι αναθεωρήσεις όσον αφορά τα ποσοστά του χρέους οφείλονται κυρίως σε επικαιροποιημένα δεδομένα σχετικά με τα δάνεια που έχουν λάβει οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ).

Όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ, η  κατάρτιση  των  στοιχείων ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ΕΣΛ) 95. Μετά την προηγούμενη κοινοποίηση ΔΥΕ (Οκτώβριος 2011), υπήρξε συνεχής επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ  της  Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ, συμπεριλαμβανομένων δύο αποστολών της Eurostat στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο του 2011 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της Eurostat με στόχο την επισκόπηση των εργασιών για την ενημέρωση του Μητρώου των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Επιπλέον, τον Μάρτιο του 2012, έγινε επίσκεψη διαλόγου της Eurostat, για την αξιολόγηση της ετοιμότητας και των εργασιών της ΕΛΣΤΑΤ για την πρώτη κοινοποίηση ΔΥΕ 2012 καθώς και την εξέταση των πινάκων της κοινοποίησης ΔΥΕ.

Αυξάνονται τα χρέη στην Ευρώπη - Περιορίζεται το έλλειμμα

Σημαντική μείωση στον μέσο όρο των ελλειμμάτων στην ευρωζώνη διαπιστώνει η Eurostat. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, οι χώρες της ευρωζώνης κατέγραψαν το 2011 κατά μέσο όρο έλλειμμα της τάξεως του 4,1% του ΑΕΠ. Η μείωση είναι σαφής από το 6,2% του 2010, ενώ αντιθέτως το χρέος αυξήθηκε κατά μέσο όρο στο 87,2% του ΑΕΠ από 85,3% του ΑΕΠ το 2010. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, το έλλειμμα μειώθηκε κατά μέσο όρο από το 
6,5% του ΑΕΠ στο 4,5%.

Για το 2011 πρωταθλήτρια από πλευράς ελλειμμάτων ήταν η Ιρλανδία με 13,1% του ΑΕΠ. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάδα. Ακολουθούν η Βρετανία (8,3% του ΑΕΠ) και η Κύπρος (6,3% του ΑΕΠ). Τα μικρότερα ελλείμματα καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (0,6% του ΑΕΠ) και στη Γερμανία (1% του ΑΕΠ). Τρεις χώρες, η Ουγγαρία, η Εσθονία και η Σουηδία, κατέγραψαν πλεόνασμα.

Η Eurostat επιβεβαίωσε επίσης ότι το έλλειμμα της Ισπανίας διαμορφώθηκε στο 8,5% του ΑΕΠ (πολλοί θεωρούσαν ότι η κυβέρνηση Rajoy είχε υπερβάλει στις εκτιμήσεις της). Για την Ιταλία το έλλειμμα υπολογίζεται στο 3,9% του ΑΕΠ και για την Πορτογαλία στο 4,7% του ΑΕΠ.

Ως προς το δημόσιο χρέος, 14 χώρες ανακοίνωσαν ποσοστό μεγαλύτερο του 60% του ΑΕΠ: Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία, Ουγγαρία, Αυστρία, Μάλτα, Κύπρος, Ισπανία και Ολλανδία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε από το 80% του ΑΕΠ στο 82,5% του ΑΕΠ. 

Τι σχολιάζει το υπουργείο οικονομικών

"Η Ελλάδα σε δύο χρόνια κατάφερε να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης κατά 6,5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Σε όρους πρωτογενούς ελλείμματος, η βελτίωση είναι ακόμη μεγαλύτερη, κατά 8,2 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ", αναφέρει ο κ. Φ. Σαχινίδης με αφορμή τη σημερινή δημοσιοποίηση από τη Eurostat των στοιχείων για το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2011.

"Η απόσταση που έχει διανύσει η χώρα από το έλλειμμα του 2009 ειναι μεγάλη. Σύντομα θα έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα.

Η αναγκαιότητα για τη συνέχιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης και την επαναφορά των δημόσιων οικονομικών σε βιώσιμη τροχιά οριοθετούν την πορεία της χώρας για τα επόμενα χρόνια.

Η συνέχιση της δημοσιονομικής προσπάθειας, ειδικά μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ανταλλαγής ομολόγων, που αφαιρεί μεγάλο ύψος τόκων από τις δαπάνες του κράτους, δεν αποτελεί μόνον ανάγκη προκειμένου να βγει η χώρα από την κρίση αλλά και θα δικαιώσει τις θυσίες και τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει οι Έλληνες πολίτες κατά την τελευταία διετία", υπογραμμίζει ο κ. Σαχινίδης.

Έλενα Λάσκαρη e.laskari@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v