Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΥΠΟΙΚ: Στα 12,3 δισ. το έλλειμμα το 10μηνο

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το 10μηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2012, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, το έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 12.295 εκατ. ευρώ, καλύτερα των προβλέψεων

ΥΠΟΙΚ: Στα 12,3 δισ. το έλλειμμα το 10μηνο
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το 10μηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2012, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε 12.295 εκατ. ευρώ και το πρωτογενές έλλειμμα για την ίδια περίοδο σε 1.176 εκατ. ευρώ. Είναι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, σημαντικά χαμηλότερο έναντι των στόχων του ελλείμματος για τον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 13.572 εκατ. ευρώ και του στόχου για το πρωτογενές έλλειμμα ύψους 2.441 εκατ. ευρώ.

Βελτιωμένο παρουσιάζεται επίσης τόσο το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού όσο και το πρωτογενές έλλειμμα και έναντι του 10μήνου του προηγούμενου έτους κατά 8.790 και 4.683 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Έτσι, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού είναι μειωμένο κατά 41,7% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 41.731 εκατ. € παρουσιάζοντας αύξηση 1,4% έναντι του διαστήματος Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2011, αλλά και αύξηση έναντι του επικαιροποιημένου στόχου που αποτυπώνεται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού του 2013, κατά 223 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 39.085 εκατ. € το διάστημα Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2012, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 451 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για το 2012 (38.634 εκατ. ευρώ) που περιλαμβάνεται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού του 2013.

Η αύξηση έναντι του επικαιροποιημένου στόχου οφείλεται:

α) Στο γεγονός ότι εμφανίστηκαν τον Οκτώβριο του 2012 εισπράξεις που αναλογούσαν στον Σεπτέμβριο και δεν είχαν καταγραφεί λόγω της απεργίας της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ.

β) Στην αύξηση των εισπράξεων από τον φόρο επί των τόκων των καταθέσεων κ.λπ.

γ) Στην αύξηση των έμμεσων φόρων παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) λόγω εντατικοποίησης των σχετικών ελέγχων.

δ) Στην είσπραξη από την Ισπανία ποσού 79,5 εκατ. ευρώ ως μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του ελληνικού δημοσίου στο χαρτοφυλάκιο της κεντρικής της τράπεζας (ANFA). Σημειώνεται ότι αντίστοιχη μεταφορά κεφαλαίων καταγράφηκε στον προϋπολογισμό τον προηγούμενο μήνα από τη Γαλλία και τη Φινλανδία.

ε) Στην ικανοποιητική πορεία των εισπράξεων των φόρων περιουσίας.

Μειωμένες οι δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το 10μηνο του 2012 ανήλθαν στα 54.026 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 904 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (55.079 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 379 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 280 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, των δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα (23 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου), των δαπανών για επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων για εξόφληση μέρους των παλαιών οφειλών τους (8 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου) και των δαπανών για καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης (56 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου).

Οι δαπάνες για τόκους σε καθαρή βάση ανήλθαν σε 11.119 εκατ. ευρώ και είναι χαμηλότερες του στόχου (11.131 εκατ. ευρώ) κατά 12 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, οι δαπάνες για πληρωμή προμήθειας εκταμίευσης δανείου στο EFSF ανήλθαν σε 370 εκατ. ευρώ και είναι χαμηλότερες το στόχου που είχε τεθεί για το δεκάμηνο (519 εκατ. ευρώ) κατά 140 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού έως τον Οκτώβριο του 2012 παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους κατά 8.219 εκατ. ευρώ ή 13,2%.

Σημειώνεται ότι σχεδόν όλες οι επιμέρους κατηγορίες μειώθηκαν, με τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση να παρατηρείται στις πρωτογενείς δαπάνες, οι οποίες παρουσιάζονται μειωμένες κατά 8,5% (ή 3.542 εκατ. ευρώ), που αποτελεί και τον κύριο δείκτη της αποτελεσματικότητας της προσπάθειας περιορισμού των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού.

** Δείτε δεξιά στο Συνοδευτικό Υλικό τα αναλυτικά στοιχεία για την Εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2012.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v