Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τηλέτυπος: Αποκοπή μερίσματος στις 19/6

Από 19 Ιουνίου 2006, οι μετοχές της εταιρίας Τηλέτυπος θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση του 2005, ύψους 0,13 ευρώ ανά μετοχή που ενέκρινε η ετήσια γενική συνέλευση στις 23 Μαΐου.

Τηλέτυπος:  Αποκοπή μερίσματος στις 19/6
Από 19 Ιουνίου 2006, οι μετοχές της εταιρίας Τηλέτυπος θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση του 2005, ύψους 0,13 ευρώ ανά μετοχή που ενέκρινε η ετήσια γενική συνέλευση στις 23 Μαΐου.

Το μέρισμα χρήσεως 2005 της εταιρίας θα αρχίσει να καταβάλλεται την 27η Ιουνίου 2006, μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v