Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Yalco: Μέρισμα 0,038 ευρώ, αποκοπή στις 28/07

Τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2005 ύψους 494.919,22 ευρώ ή 0,038 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας Yalco που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 23 Ιουνίου 2006. Ημέρα αποκοπής ορίστηκε η 28η Ιουλίου. Επένδυση ύψους 6,1 εκ. ευρώ.

Yalco: Μέρισμα 0,038 ευρώ, αποκοπή στις 28/07
Τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2005 ύψους 494.919,22 ευρώ ή 0,038 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας Yalco που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 23 Ιουνίου 2006.

Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 27ης Ιουλίου 2006. Από την 28η Ιουλίου 2006, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2005.

Ημερομηνία έναρξης διανομής μερίσματος ορίζεται η 7η Αυγούστου 2006. Το μέρισμα θα καταβληθεί από την τράπεζα EFG Eurobank Ergasias.

Επίσης, η γενική συνέλευση αποφάσισε τη δέσμευση (μη διανομής για μία πενταετία από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου) των φορολογηθέντων εκτάκτων αποθεματικών ύψους 1.239.786,22 ευρώ με σκοπό την κάλυψη μέρους της ίδιας συμμετοχής της υποβληθείσας για έγκριση επενδυτικής πρότασης, κατασκευής κέντρου αποθηκών - διανομών στα Οινόφυτα Βοιωτίας συνολικού προϋπολογισμού 6,1 εκατ. ευρώ, στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004.

Εξάλλου, οι βασικοί μέτοχοι κ.κ.: Δημήτριος Κωνσταντίνου, Αικατερίνη Κωνσταντίνου, Καλλιόπη-Αναστασία Κωνσταντίνου, Σωκράτης Κωνσταντίνου, Αμαλία Κωνσταντίνου, που μετείχαν στην Συνέλευση με δικαιώματα ψήφου που εκπροσωπούν 66% των συνολικών ψήφων δεσμεύθηκαν να παραστούν και να υπερψηφίσουν πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την γενική συνέλευση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, πλην της χρήσης του δεσμευθέντος έκτακτου αποθεματικού ύψους 1.239.786,22 ευρώ, για κάλυψη του ποσού που επιπλέον θα απαιτηθεί ως ίδια συμμετοχή τόσο του επενδυτικού προγράμματος, όσο και του εγκριθέντος επενδυτικού προγράμματος ανταγωνιστικότητας 2000-2006.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v