Attica: Στις 20 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

Στις 20 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Attica. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 2α Ιουλίου 2013,

Attica: Στις 20 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση
Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 29ης Μαΐου 2013, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20η Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στην έδρα της Εταιρίας, Λεωφ. Συγγρού αρ. 123-125 και Τορβά αρ. 3 στην Αθήνα, στον 1ο όροφο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012 (1/1/2012 – 31/12/2012) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2013 (1/1/2013 – 31/12/2013).

4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 2α Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 15η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v