Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαστικά Κρήτης: Με 24,05% ο κ. Μιχαήλ Λεμπιδάκης

Στο 24,05% από 25,51% κατήλθε το ποσοστό του κ. Μιχαήλ Λεμπιδάκης, διευθύνοντος συμβούλου της Πλαστικά Κρήτης, έπειτα από τη μεταβίβαση με δωρεές και γονικές παροχές 400.988 μετοχών της εταιρίας στις 21/6/2013.

Πλαστικά Κρήτης: Με 24,05% ο κ. Μιχαήλ Λεμπιδάκης

Η Πλαστικά Κρήτης ανακοινώνει ότι ο κ. Μιχαήλ Λεμπιδάκης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, μεταβίβασε με δωρεές και γονικές παροχές 400.988 μετοχές της εισηγμένης, με αποτέλεσμα το ποσοστό του να κατέλθει από το 25,51% στο 24,05%.

Επιπλέον, η εταιρία ανακοινώνει ότι την ίδια ημερομηνία έλαβαν χώρα εξωχρηματιστηριακά και οι ακόλουθες μεταβιβάσεις μετοχών:

- Ο κ. Ιωάννης Λεμπιδάκης, Πρόεδρος Δ.Σ., απέκτησε με δωρεά 66.660 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και μεταβίβασε με δωρεές 66.660 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

- Η κα Αννα Λεμπιδάκη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., απέκτησε με δωρεά 66.660 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και μεταβίβασε με δωρεές 83.660 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

- Η κα Αικατερίνη Καλοκύρη, σύζυγος του Δ/ντα Συμβούλου κ. Μιχαήλ Λεμπιδάκη, απέκτησε με δωρεά 66.668 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και μεταβίβασε με γονικές παροχές 110.259 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

- Ο κ. Ιωάννης Λεμπιδάκης, γιός του Δ/ντα Συμβούλου κ. Μιχαήλ Λεμπιδάκη απέκτησε με γονικές παροχές και δωρεές 169.983 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

- Ο κ. Αναστάσιος Λεμπιδάκης, γιός του Δ/ντα Συμβούλου κ. Μιχαήλ Λεμπιδάκη απέκτησε με γονικές παροχές και δωρεές 152.983 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

- Ο κ. Απόστολος Λεμπιδάκης, γιός του Δ/ντα Συμβούλου κ. Μιχαήλ Λεμπιδάκη απέκτησε με γονικές παροχές και δωρεές 152.983 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v