Ελτον: Καταβλητέοι φόροι 406.014,75 ευρώ

Η εταιρία Ελτον γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2001-2003 για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις από όπου προέκυψαν καταβλητέοι φόροι συνολικού ποσού 406.014,75 ευρώ.

Ελτον: Καταβλητέοι φόροι 406.014,75 ευρώ
Η εταιρία Ελτον γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2001-2003 για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις από όπου προέκυψαν καταβλητέοι φόροι συνολικού ποσού 406.014,75 ευρώ.

Οι φόροι θα βαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσης που λήγει 31.12.2006.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v