ΕΛΤΟΝ: Στα 50,33 εκατ. ο τζίρος του ομίλου

Συνεχίστηκε η ανοδική πορεία των οικονομικών μεγεθών του ομίλου το α' εξάμηνο. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 2,33 εκατ. ευρώ έναντι 1,64 το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Αυξημένος και ο κύκλος εργασιών.

ΕΛΤΟΝ: Στα 50,33 εκατ. ο τζίρος του ομίλου

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο του 2013 ανήλθε σε 50,33 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 16,50% από 43,20 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας στο πρώτο εξάμηνο του 2013 ανήλθε σε 36,63 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 13,37% από 32,31 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 ανήλθαν σε 8,29 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11,37% έναντι των 7,45 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου ενώ τα μικτά κέρδη της μητρικής ανήλθαν σε 6,10 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 10,15% έναντι των 5,54 εκατ. ευρώ το πρώτο περσινό εξάμηνο.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 έφτασαν τα 3,84 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 33,33% έναντι των 2,88 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της μητρικής εταιρίας διαμορφώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2013σε 2,82 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 31,78% έναντι των 2,14 εκατ. ευρώ του πρώτου
περσινού εξάμηνου.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του Ομίλου ΕΛΤΟΝ ανήλθαν το πρώτο εξάμηνο του 2013 σε 3,41 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 35,31% έναντι των 2,52 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού εξάμηνου, ενώ της μητρικής ανήλθαν σε 2,48 εκατ. ευρώ και αυξήθηκαν κατά 36,26% από τα 1,82 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2012.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2013 ανήλθαν σε 3,05 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 46,36% έναντι των 2,09 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής Εταιρείας το πρώτο εξάμηνο του 2013 ανήλθαν σε 2,25 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 49,23% έναντι των 1,51 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους το πρώτο εξάμηνο του 2013 ανήλθαν σε 2,33 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 42,26% έναντι των 1,64 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012. Τα κέρδη μετά από φόρους της μητρικής παρουσίασαν αύξηση 45,88% και διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2013 σε 1,67 εκατ. ευρώ έναντι 1,15 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Η άμεση ρευστότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, 196% για τον Όμιλο και 207% για την Εταιρία. Το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου βρίσκεται στο 16,48% και της Εταιρείας στο 16,66% (έναντι 17,23% και 17,15% αντίστοιχα το πρώτο εξάμηνο του 2012).

Σύμφωνα με την εταιρεία. η αύξηση πωλήσεων και κερδών σε μία περίοδο συνεχιζόμενης ύφεσης αποκτά ιδιαίτερη
σημασία και πρόσθετη αξία καθώς ο Όμιλος ΕΛΤΟΝ και η Εταιρεία απευθύνονται στο τομέα της βιομηχανικής παραγωγής που δοκιμάζεται έντονα.

Παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία ο Όμιλος ΕΛΤΟΝ διαρκώς αναπτύσσεται στο σύνολο των διάφορων κλάδων που δραστηριοποιείται , αξιοποιώντας το επιχειρηματικό πλεονέκτημα της ποικιλίας και εύρους του πελατολογίου που διαθέτει.

Οπως σημειώνεται, ο εμπορικός προσανατολισμός του Ομίλου ΕΛΤΟΝ είναι τέτοιος που ελαχιστοποιεί το κίνδυνο εξάρτησης από μία μόνο δραστηριότητα και αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης και ασφάλειας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v