Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Χαϊδεμένος: Νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος

Καθήκοντα προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας Χαϊδεμένος ανέλαβε ο κ. Ευστράτιος Χαϊδεμένος, μετά την παραίτηση του κ. Γεώργιου Χαϊδεμένου.

Χαϊδεμένος: Νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
Το διοικητικό συμβούλιο της Χαϊδεμένος ανακοινώνει ότι μετά την παραίτηση του Γεωργίου Χαϊδεμένου από τη θέση του προέδρου και μέλους του Δ.Σ., εξέλεξε ως νέο μέλος του την κ. Αντωνία Χαϊδεμένου και αποφάσισε την ανασυγκρότηση του σε σώμα, ως ακολούθως :

1). ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2). ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, Αντιπρόεδρος.
3). ΒΟΥΡΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ, Μέλος.
4). ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΥ, Μέλος.
5). ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Μέλος.
6). ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ, Μέλος.
7). ΉΡΑ ΚΑΛΙΑΜΠΕΤΣΟΥ, Μέλος.

Επιπλέον, το Δ.Σ. διόρισε τον πρόεδρό του κ. Ευστράτιο Χαϊδεμένο, ως διευθύνοντα σύμβουλο και ανέθεσε σ' αυτόν την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού.

Ακόμη, όρισε ως εκτελεστικά μέλη τους:

1). ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2). ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3). ΒΟΥΡΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ, Μέλος.
4). ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΥ, Μέλος.

και ως μη εκτελεστικά μέλη, που ήδη έχουν εκλεγεί ως ανεξάρτητα μέλη από τη Γ.Σ. στις 24/7/2009, τους:

ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Μέλος.
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ, Μέλος.
ΗΡΑ ΚΑΛΙΑΜΠΕΤΣΟΥ, Μέλος.

Τέλος, καθόρισε την εκπροσώπηση της εταιρίας, την κατανομή αρμοδιοτήτων και την παροχή δικαιώματος υπογραφής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v