Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Υalco: Αύξηση κερδών κατά 97,3% στο 9μηνο

Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα μεγέθη ομίλου και εταιρείας κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2006, έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Συγκεκριμένα τα προ φόρων κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1,498 εκ. ευρώ έναντι 0,759 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2005.

Υalco: Αύξηση κερδών κατά 97,3% στο 9μηνο
Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα μεγέθη ομίλου και εταιρείας κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2006, έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Συγκεκριμένα τα προ φόρων κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1,498 εκ. ευρώ έναντι 0,759 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2005, της δε μητρικής σε 1,762 εκ. ευρώ έναντι 1,379 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Βελτίωση αντίστοιχης τάξης παρουσίασε και η κατάσταση των λειτουργικών ταμειακών ροών.

Οι πωλήσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν στη περίοδο 01/01 - 30/09/2006 στο ύψος των 40,1 εκατ. ευρώ έναντι 33,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2005.

Η κατά 7,0 εκατ. αύξηση των πωλήσεων ή 21,2% προέρχεται τόσο από τη μητρική εταιρεία 4,0 εκατ. ευρώ, όσο και από τις θυγατρικές, η πορεία των οποίων κατά την περίοδο αυτή παρουσίασε ικανοποιητική εξέλιξη και κυρίως της EXCEL Α.Ε. και της OMNISHOP Α.Ε.

Σημειώνεται επίσης ότι η διοίκηση διερευνά όλες τις δυνατότητες ενίσχυσης της εξωστρέφειας της εταιρείας, με στόχο την διεύρυνση της καταναλωτικής πληθυσμιακής βάσης.

Τέλος, σημειώνεται ότι εντός των προσεχών ημερών ολοκληρώνονται οι μελέτες για την κατασκευή ενός σύγχρονου κέντρου logistics 10.000 m2 περίπου στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις των Οινοφύτων συνολικής εδαφικής έκτασης 100.000 m2. Με την λειτουργία του κέντρου αυτού και σε συνδυασμό με το ήδη εγκατεστημένο πρόγραμμα CRM θα βελτιωθεί σημαντικά το επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών (customer service) και θα επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης αυτής ανέρχεται στο ύψος των 6,0 εκατ. ευρώ και ένα μέρος του κόστους αυτού θα καλυφθεί με επιχορήγηση του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v