Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Χαϊδεμένος: Αγορά ακινήτου έναντι 950.000 ευρώ

Την αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, έναντι 950.000 ευρώ, και την εκλογή της κ. Αντωνίας Χαϊδεμένου ως νέο μέλος του Δ.Σ. ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση της Χαϊδεμένος στις 30/12/2013.

Χαϊδεμένος: Αγορά ακινήτου έναντι 950.000 ευρώ
Η εταιρία Χαϊδεμένος ανακοινώνει ότι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της στις 30/12/2013, με απαρτία 79,68%, ενέκρινε την αγορά του υπό στοιχεία 12Ν οικοπέδου επιφανείας 4.388 τ.μ. που βρίσκεται στο Ο.Τ. 1031 της ΒΕΠΕ Κερατέας, στην τιμή του ποσού των 950.000 ευρώ, από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εισηγμένης και τέκνο του.

Το εν λόγω οικόπεδο είναι όμορο προς οικόπεδο ιδιοκτησίας της εταιρείας και η αγορά του αποφασίστηκε εν όψει μελλοντικής της μετεγκατάστασης.

Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. στην συνεδρίαση της 11-9-2013 αποφάσισε ομόφωνα να προχωρήσει στην άνω αγοραπωλησία και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190 και ανατέθηκε η εκτίμηση του ακινήτου πιστοποιημένους εκτιμητές κ. Αριστείδη Παπωτη και Παύλο Κανελλάκη (της εταιρείας Avent Συμβουλευτική - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Υπηρεσιών Ακίνητης Περιουσίας).

Η αξία του ακινήτου σύμφωνα με την από 30-10-2013 έκθεση εκτίμησης της αγοραίας αξίας των άνω πιστοποιημένων εκτιμητών προσδιορίστηκε στο ποσό του 1.250.000 ευρώ. Η έκθεση εκτίμησης σύμφωνα με το Νόμο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ ) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 130695 και εκδόθηκε η υπ' αριθμ. Κ2/6891 / 05-12-2013 ανακοίνωση της Δ/νσης Α.Ε και ΠΙΣΤΕΩΣ (τμήμα Α) της Γενικής Δ/νσης Εσωτ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητας), η οποία με την ανακοίνωση της εποπτεύουσας Αρχής (Υπουργείου Ανάπτυξης ) υποβλήθηκαν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β ,δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 8642/2013 ΦΕΚ Α.Ε. – ΕΠΕ –ΓΕΜΗ και ήσαν ανηρτημένα στο διαδικτυακό ιστότοπο της εταιρίας.

Επίσης σύμφωνα με την με την εκτίμηση της αρμόδιας ΔΟΥ, η εκτίμηση για το ακίνητο ανέρχεται στο ποσό των 1.623.000 ευρώ (370 ευρώ ανά τ.μ.) .

Επιπλέον, η Γ.Σ. ενέκρινε την εκλογή της Αντωνίας Χαϊδεμένου ως νέου μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v