Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαράγκης: Υποχώρηση ζημιών στον όμιλο στο 9μηνο

Υποχώρηση ζημιών στον όμιλο και διεύρυνση ζημιών στη μητρική παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας Βαράγκης στο εννεάμηνο του 2006, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2005 και με βάση τα ΔΛΠ.

Βαράγκης: Υποχώρηση ζημιών στον όμιλο στο 9μηνο
Υποχώρηση ζημιών στον όμιλο και διεύρυνση ζημιών στη μητρική παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας Βαράγκης στο εννεάμηνο του 2006, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2005 και με βάση τα ΔΛΠ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 6,983 εκατ. ευρώ από 6,872 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2005, σημειώνοντας αύξηση 1,61%.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές 254,798 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 263,759 χιλ. ευρώ.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 6,852 εκατ. ευρώ από 6,823 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2005, σημειώνοντας αύξηση 0,42%.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές 239,366 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 234,830 χιλ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v