Ευρωσύμβουλοι: Διευκρινίσεις για ποσοστά μετόχων

Οι κ. Γαβριήλ Ταυρίδης και Πάρις Κοκορότσικος ενημερώνουν ότι μετά την αύξηση κεφαλαίου της Ευρωσύμβουλοι, τα ποσοστά τους δεν ξεπέρασαν το 10% και το 20% αντίστοιχα, όπως λανθασμένα αναφέρθηκε στην ανακοίνωση της 17ης/1/2014.

Ευρωσύμβουλοι: Διευκρινίσεις για ποσοστά μετόχων
Η εταιρία Ευρωσύμβουλοι ενημερώνει σύμφωνα με τις από 22/1/2014 γνωστοποιήσεις που έλαβε ότι το ποσοστό του κ. Γαβριήλ Ταυρίδη, μετά από τη συμμετοχή του στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε στην έκτακτη γενική συνέλευση της 30ης/11/2013, δεν ξεπέρασε το ποσοστό του 10%, και ο τελευταίος από λάθος εξέδωσε την ανακοίνωση της 17ης Ιανουαρίου 2014.

Αντίστοιχα, ενημερώνει ότι το ποσοστό του κ. Πάρη Κοκορότσικου μετά από τη συμμετοχή του στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε στην έκτακτη γενική συνέλευση της 30ης/11/2013, δεν ξεπέρασε το ποσοστό του 20%, και ο τελευταίος από λάθος εξέδωσε την ανακοίνωση της 17ης Ιανουαρίου 2014.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v