Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δομική Κρήτης: Ανέλαβε έργο 10 εκατ. ευρώ

Νέο έργο ανέλαβε η Δομική Κρήτης, ενισχύοντας περαιτέρω το ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεών της. Ειδικότερα, η εταιρεία ανέλαβε τη σύμβαση του έργου ”Βελτίωση της οδού, νέα χάραξη και κατασκευή κόμβων”, 5ο υποέργο του έργου ”Οδικός άξονας Ηράκλειο - Αγ.Δέκα - Βιάννος - Ιεράπετρα”, συνολικού προϋπολογισμού 10.000.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%).

Δομική Κρήτης: Ανέλαβε έργο 10 εκατ. ευρώ
Νέο έργο ανέλαβε η Δομική Κρήτης, ενισχύοντας περαιτέρω το ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεών της. Ειδικότερα, η εταιρεία ανέλαβε τη σύμβαση του έργου ”Βελτίωση της οδού, νέα χάραξη και κατασκευή κόμβων”, 5ο υποέργο του έργου ”Οδικός άξονας Ηράκλειο - Αγ.Δέκα - Βιάννος - Ιεράπετρα”, συνολικού προϋπολογισμού 10.000.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%).

Nα σημειωθεί ότι η δημοπρασία του έργου διενεργήθηκε την 12-10-2006 και έλαβαν μέρος 7 εταιρείες με εκπτώσεις άνω του 10%, ανάδοχος δε, αναδείχτηκε η εταιρεία ”Δομική Κρήτης ΑΕ” με μέση έκπτωση 26,735% και συνολική προσφορά (με ΦΠΑ) 7.326.480,43 ευρώ.

Εν τω μεταξύ, η γενική συνέλευση της Δομικής Κρήτης που συγκαλείται στις 15/01/2007 καλείται να εγκρίνει την αναδιοργάνωση των συμμετοχών, αλλά και την περαιτέρω επέκταση του ομίλου στην αιολική ενέργεια.

Οι νέες εταιρίες, που θα ιδρυθούν από κοινού με τον πρόεδρο και βασικό μέτοχο της Δομικής Κρήτης Γεώργιο Συνατσάκη, συμπεριλαμβάνουν τις ”Αιολικό Ρούσκιο Α.Ε.”, ”Αιολική Ανατολικής Αχαΐας Α.Ε.” και ”ΔΙ.Π.ΑΚ. Α.Ε.”

Επίσης, η συνέλευση καλείται να εγκρίνει την έναρξη της διαδικασίας απόσχισης Αιολικού πάρκου Βοσκερού με εισφορά αυτού σε εταιρεία του ομίλου, αλλά και την έγκριση αγοράς μετοχών εταιρείας ΔΙ.ΠΑ.Κ. ΑΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23α ν. 2190/1920.

Παράλληλα, η γενική συνέλευση θα συζητήσει την ακύρωση 148.905 μετοχών της εταιρείας με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό 71.474,40 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v