Μύλοι Κεπενού: Διανέμει 3,1 εκατ. στους μετόχους

Η εταιρεία προχωρά σε διανομή μερίσματος, δίνει επιπλέον μέρισμα από τα κέρδη του 2012, ενώ θα προχωρήσει και σε επιστροφή κεφαλαίου.

  • της Αλεξάνδρας Γκίτση
Μύλοι Κεπενού: Διανέμει 3,1 εκατ. στους μετόχους

Στη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης του 2013, πρόσθετου μερίσματος από τα κέρδη του 2012 και επιστροφή κεφαλαίου, προχωρά η Μύλοι Κεπενού.

Συγκεκριμένα το δ.σ. της εισηγμένης, όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση της χρήσης του 2013, προτείνει τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη του 2013 ύψους 1.229.702 ευρώ να διατεθούν για το σχηματισμό του «Τακτικού αποθεματικού», το ποσό 61.500 ευρώ, για σχηματισμό αφορολόγητου αποθεματικού το ποσό των 29.162 ευρώ, για πρώτο μέρισμα ποσό 300.079 ευρώ και υπόλοιπο ποσό των 838.960 ευρώ να μεταφερθεί στο λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον».

Επίσης θα διανεμηθεί πρόσθετο μέρισμα συνολικού ποσού 771.920 ευρώ προερχόμενο από φορολογημένα κέρδη της χρήσης του 2012 (757.194 ευρώ) και από αφορολόγητα αποθεματικά (14.725 ευρώ) προηγούμενων χρήσεων.

Παράλληλα, θα γίνει επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 2.030.100 ευρώ προερχόμενο από ταυτόχρονη κεφαλαιοποίηση του "Αποθεματικού Υπέρ το Άρτιο".

Συνολικά δηλαδή η εισηγμένη αλευροβιομηχανία πρόκειται να διανείμει στους μετόχους της 3,102 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η περσινή χρήση έκλεισε για την εταιρεία με αύξηση τζίρου και κερδών. Συγκεκριμένα οι καθαρές πωλήσεις της ανήλθαν σε 34,7 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 3,95% σε σχέση με το 2012, λόγω της ποσοτικής αύξησης των πωλήσεων των προϊόντων της.

Αντίστοιχα, τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 8,6 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 19,44% σε σχέση με το 2012, τα κέρδη προ φόρων άγγιξαν τα 2.388.494 ευρώ έναντι 1.386.057 ευρώ που ήταν στη χρήση του 2012, ενώ τα καθαρά κέρδη της ανήλθαν στο ύψος των 1.229.702 ευρώ έναντι 1.126.930 ευρώ το 2012.

Σε ότι αφορά στo σύνολο του τραπεζικού δανεισμού (μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου) στο τέλος της χρήσης διαμορφώθηκε σε 9,01 εκατ. ευρώ, έναντι 11,26 εκατ. ευρώ το 2012.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v