Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δρομέας: Διευκρινίσεις για στοιχεία 9μήνου

Διευκρινίσεις αναφορικά με την μεταβολή η οποία προέκυψε στο λογαριασμό ”Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας”, στο 9μηνο του 2006, παρέχει με επιστολή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Δρομέας.

Δρομέας: Διευκρινίσεις για στοιχεία 9μήνου
Διευκρινίσεις αναφορικά με την μεταβολή η οποία προέκυψε στο λογαριασμό ”Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας”, στο 9μηνο του 2006, παρέχει με επιστολή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Δρομέας.

Αναλυτικά, αναφορικά με την μεταβολή η οποία προέκυψε στο λογαριασμό ”Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας” σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο, από 97 χιλιάδες ευρώ της περιόδου 1.1.-30.9.2005 σε 439 χιλιάδες ευρώ της περιόδου 1.1.-30.9.2006, γνωστοποιούνται τα εξής:Η Δρομέας, κατά τη χρονική διάρκεια της αποπεράτωσης των σημαντικών έργων υποδομής τα οποία είναι:

(α) οι κτιριακές εγκαταστάσεις Αποθηκών Ασπροπύργου Αττικής και

(β) το κτιριακό Εκθεσιακό συγκρότημα των προϊόντων στην οδό Μεσογείων στην Αθήνα, κεφαλαιοποίησε, όπως είχε το δικαίωμα, τους τόκους κατασκευαστικής περιόδου, μακροπροθέσμων δανείων μέχρι την 31.12.2005, τα κεφάλαια των οποίων χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη των ταμειακών εκκροών των ανωτέρω επενδύσεων.

Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής των έργων και από 1.1.2006, οι τόκοι που αναλογούν στα συνεχιζόμενα μακροπρόθεσμα δάνεια επιβαρύνουν τα Αποτελέσματα των περιόδων: 1.1.2006-31.3.2006, 1.1.2006-30.6.2006 και 1.1.2006-30.9.2006.

Στον ανωτέρω λογιστικό χειρισμό οφείλεται η πιο πάνω εμφανιζόμενη διαφορά στα ”Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας” της περιόδου που σημειώνεται.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v