Εβροφάρμα:Στα 398 χιλ. ευρώ οι ζημιές το 2013

Το ενοποιηµένο αποτέλεσµα µετά φόρων της Εβροφάρμα ανήλθε σε ζηµιές 398 χιλ. € έναντι ζηµιών 2.699 χιλ. € της περυσινής περιόδου και το εταιρικό σε ζηµιές 477 χιλ. € έναντι ζηµιών 2.600 χιλ. € αντίστοιχα.

Εβροφάρμα:Στα 398 χιλ. ευρώ οι ζημιές το 2013
Με αύξηση των εταιρικών και ενοποιηµένων κερδών προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισε η χρήση του 2013 έναντι του 2012, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Συγκεκριµένα τα µεν εταιρικά ανήλθαν στις 2.454 χιλ € έναντι 1.129 χιλ € αυξηµένα κατά 117,36% τα δε ενοποιηµένα στις 2.909 χιλ. € έναντι 1.459 χιλ. αυξηµένα κατά 99,38%.

Βελτιώθηκαν επίσης τα αποτελέσµατα προ φόρων µε αποτέλεσµα οι µεν ζηµιές της εταιρίας περιορίσθηκαν στις 761 χιλ. € έναντι 2.439 χιλ. € του προηγούµενου έτους , οι δε ενοποιηµένες περιορίσθηκαν στις 599 χιλ. € έναντι 2.534 χιλ. € του προηγουµένου έτους.

Το ενοποιηµένο αποτέλεσµα µετά φόρων ανήλθε σε ζηµιές 398 χιλ. € έναντι ζηµιών 2.699 χιλ. € της περυσινής περιόδου και το εταιρικό σε ζηµιές 477 χιλ. € έναντι ζηµιών 2.600 χιλ. € αντίστοιχα.

Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 23.467 χιλ. € στα ενοποιηµένα και στα 22.843 χιλ. € της εταιρίας , έναντι 24.715 χιλ. € και 24.357 χιλ. € αντίστοιχα του προηγουµένου έτους µειωµένες δηλαδή κατά 6,2% και 5,04% αντίστοιχα.

Η διοίκηση της εταιρίας εφαρµόζει αυστηρά , αφενός την πολιτική µείωσης των εξόδων και αφετέρου την στοχευµένη ανάπτυξη των πωλήσεων. Ταυτόχρονα δυναµώνει ακόµη περισσότερο την καθετοποιηµένη οργάνωση δεδοµένου ότι , η θυγατρική Campus παράγει πλέον καθηµερινά πάνω από 25.000 κιλά αγελαδινό γάλα ανώτερης ποιότητας, τονίζεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v