Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δομική: Απόφαση για ακύρωση 148.905 μετοχών

Την ακύρωση 148.905 μετοχών της εταιρίας και την έναρξη διαδικασίας απόσχισης Αιολικού πάρκου Βοσκερού με εισφορά αυτού σε εταιρία του ομίλου, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η έκτακτη γενική συνέλευση της Δομική Κρήτης, που συνήλθε στις 15/1/2007 με απαρτία 59,37%. Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την επέκταση της εταιρίας στη δημιουργία Φωτοβολταικών Πάρκων άνω των 10MW.

Δομική: Απόφαση για ακύρωση 148.905 μετοχών
Την ακύρωση 148.905 μετοχών της εταιρίας που αποκτήθηκαν από την ίδια και μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό 71.474,40 ευρώ αποφάσισε μεταξύ άλλων, η έκτακτη γενική συνέλευση της Δομική Κρήτης, που συνήλθε στις 15/1/2007 με απαρτία 59,37%.

Επιπλέον, η Γ.Σ. αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, ενώ ενέκρινε την έναρξη της διαδικασίας απόσχισης Αιολικού πάρκου Βοσκερού με εισφορά αυτού σε εταιρία του ομίλου.

Τέλος, η εγκρίθηκε η αγορά μετοχών εταιρίας ΔΙ.ΠΑ.Κ.

Αναφορικά με τις δραστηριότητες τις εταιρίας στον Ενεργιακό τομέα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος κ. Συνατσάκης ενημέρωσε τους μετόχους για τα ακόλουθα:

α. Η εταιρία Αιολικό Κουλούκωνα η οποία είναι θυγατρική της εταιρίας Δομική Ενεργειακή έχει πάρει άδεια εγκατάστασης ισχύος 5MW. Η εργασίες κατασκευής του εν λόγω πάρκου ξεκινούν άμεσα.

β. Η εταιρία Αιολικό Ρουσκιό έχει λάβει από τη Ρ.Α.Ε. άδεια παραγωγής για πάρκο ισχύος 28MW. Έχει ήδη κατατεθεί στην αρμόδια αρχή η προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σύντομα αναμένεται η άδεια εγκατάστασης.

γ. Οι μέτοχοι επίσης ενημερώθηκαν ότι η Δομική Κρήτης μέσω θυγατρικών εταιριών στις οποίες θα συμμετάσχει, θα υποβάλει σε μέρη τα οποία έχει ήδη επιλέξει, αιτήσεις για δημιουργία Φωτοβολταικών Πάρκων άνω των 10MW.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v