Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δούρος: Πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση

Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Δούρος, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 2.616.941 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 66,063%.

Δούρος: Πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση

Η «Δούρος ανακοινώνει ότι την Τρίτη 27/05/2014 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Μαραγκοπούλου 80 στην Πάτρα, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 2.616.941 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 66,063% επί συνόλου 3.961.300 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου.

Κατά τη συνεδρίαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως και ειδικότερα:

1) Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία με ψήφους 2.291.048, ήτοι με ποσοστό 87,55 % επί των παρόντων, οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2013 (1/1/2013-31/12/2013) με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. Δεν παρείχε έγκριση το υπόλοιπο ποσοστό 12,45% των εκπροσωπουμένων στη συνέλευση μετοχών.

2) Απαλλάχθηκαν κατά πλειοψηφία μετά από ονομαστική ψηφοφορία με ψήφους 2.291.048, ήτοι με ποσοστό 87,55% επί των παρόντων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2013. Την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή καταψήφισε το υπόλοιπο ποσοστό 12,45% των εκπροσωπουμένων στη συνέλευση μετοχών.

3) Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 2.616.941, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, οι καταβληθέντες μισθοί στα μέλη του Δ.Σ. Θεόδωρο Ν. Δούρο, Αγγελική Ν. Δούρου και Σπυρίδωνα Π. Ματαράγκα κατά τη χρήση 2013 και προεγκρίθηκαν με ψήφους 2.616.941, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, οι αμοιβές στα παραπάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 ως εξής : Θεόδωρος Ν. Δούρος 15.000,00(συμπεριλαμβανομένων εργοδοτικών εισφορών), Αγγελική Ν. Δούρου : 15.000,00 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένων εργοδοτικών εισφορών) και Σπυρίδων Π. Ματαράγκας 15.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων εργοδοτικών εισφορών).

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία μετά από ονομαστική ψηφοφορία με ψήφους 2.291.048, ήτοι με ποσοστό 87,55% επί των παρόντων, οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στο μέλος του ΔΣ κ. Νικόλαο Θ. Δούρο και προεγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία μετά από ονομαστική ψηφοφορία με ψήφους 2.291.048, ήτοι με ποσοστό 87,55% επί των παρόντων, οι αμοιβές για το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 Νικόλαο Θ. Δούρο μέχρι του ποσού των 15.000,00 ευρώ. Δεν παρείχε έγκριση το υπόλοιπο ποσοστό 12,45% των εκπροσωπουμένων στη συνέλευση μετοχών.

4) Εκλέχθηκε κατά πλειοψηφία μετά από ονομαστική ψηφοφορία με ψήφους 2.291.048, ήτοι με ποσοστό 87,55% επί των παρόντων, ως ελεγκτής της χρήσης 2014 για τον έλεγχο των ετήσιων και τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, περιλαμβανομένου και του α΄ τριμήνου α) Τακτικός Ελεγκτής ο ορκωτός Ελεγκτή-Λογιστή Αθανάσιος Αποστολόπουλος με αριθμό μητρώου 12811 και β) αναπληρωματικός ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Σταύρος Παπαντώνης με αριθμό μητρώου 14331, μέλος της Ελεγκτικής Εταιρίας Action Auditing. Η πρόταση του υπολοίπου ποσοστού 12,45% των εκπροσωπουμένων στη συνέλευση μετοχών δεν υπερψηφίστηκε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v