Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Yalco: Βελτιώνονται τα αποτελέσματα

Aναμένουμε την αναχρηματοδότηση της εταιρείας και τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, σημειώνει η εταιρία, η μετοχή της οποίας βρίσκεται σε επιτήρηση. Στις 27 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση.

Yalco: Βελτιώνονται τα αποτελέσματα

Το πρώτο τρίμηνο συνεχίστηκε η βελτίωση των αποτελεσμάτων και η μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που οδήγησαν την μετοχή στην κατηγορία επιτήρησης από το 2011, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Yalco

Όπως αναφέρει, "προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού η διοίκηση της εταιρείας γνωστοποιεί ότι οι μετοχές της εταιρείας μας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών και αρνητικών αποτελεσμάτων, με απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της 07.04.2011 εντάχθηκαν στην κατηγορία επιτήρησης από την Παρασκευή 08.04.2011.

Τα μέτρα που μέχρι σήμερα έχει λάβει η εταιρεία έχουν αποδώσει στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του 2013 με σημαντική μείωση της αρνητικής εξέλιξης η οποία και συνεχίσθηκε και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014.

Η προσπάθεια αυτή θα συνεχισθεί και κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης και σε συνδυασμό με τις ενέργειες που γίνονται με τις τράπεζες, αναμένουμε την αναχρηματοδότηση της εταιρείας και τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών".

Στις 27 Ιουνίου η ΓΣ

Η εταιρία καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο. Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής περιόδου 1/1/2013 – 31/12/2013.

2ο. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2013 – 31/12/2013.

3ο. Διάθεση κερδών χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013.

4ο. Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής της.

5ο. Έγκριση συμβάσεων εργασίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

6ο. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

7ο. Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 47 & 48 του κ.ν. 2190/1920

8ο. Ολοκλήρωση εκποίησης ιδίων μετοχών.

9ο. Λοιπές ανακοινώσεις

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v