Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κτήμα Λαζαρίδη: Το νέο διοικητικό συμβούλιο

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποφάσισε να μην καταβληθούν αμοιβές στα μέλη του ΔΣ από κέρδη χρήσεως 2013, ενώ παράλληλα εξέλεξε και το νέο ΔΣ της, για την επόμενη πενταετία.

Κτήμα Λαζαρίδη: Το νέο διοικητικό συμβούλιο

Την μη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2013 και τη μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου από κέρδη χρήσεως 2013, αποφάσισε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη, που πραγματοποιήθηκε σήμερα 16 Ιουνίου.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση, στην οποία συμμετείχαν συμμετείχαν τέσσερις μέτοχοι εκπροσωπώντας το 79,58% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (12.577.811 επί συνόλου 15.804.800 μετοχών), αποφάσισε και εξέλεξε ομόφωνα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για την επόμενη πενταετία, το οποίο απαρτίζεται από τους:

1. Ιουλία Λαζαρίδου Πρόεδρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)
2. Γεώργιος Ζάχαρης Αντ/δρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)
3. Γεράσιμος Λαζαρίδης Μέλος του Δ.Σ. (εκτελεστικό)
4. Ιωάννης Οξυζίδης Μέλος του Δ.Σ (εκτελεστικό)
5. Γεώργιος Λαζαρίδης Μέλος του Δ.Σ. (μη εκτελεστικό)
6. Πέτρος Ντινάκης Μέλος του Δ.Σ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
7. Γεώργιος Χαρίσκου Μέλος του Δ.Σ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v