Τηλέτυπος: Στις 26/2 τα αποτελέσματα χρήσης 2006

Τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2007 θα ανακοινωθούν τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2006 της εταιρίας Τηλέτυπος, σύμφωνα με το πρόγραμμα σκοπούμενων εταιρικών πράξεων.

Τηλέτυπος: Στις 26/2 τα αποτελέσματα χρήσης 2006
Τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2007 θα ανακοινωθούν τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2006 της εταιρίας Τηλέτυπος, σύμφωνα με το πρόγραμμα σκοπούμενων εταιρικών πράξεων.

Η ετήσια ενημέρωση αναλυτών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Aπριλίου 2007.

Επιπλέον, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2007, η αποκοπή μερίσματος χρήσης 2006 την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2007 και η έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2006 την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2007 μέσω πιστωτικού ιδρύματος.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με την καταβολή του μερίσματος θα ακολουθήσουν σε νέα ανακοίνωση της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v