Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΣΤΑΚ: Φορολογικές διαφορές 208.373 ευρώ

Φορολογικές διαφορές ύψους 208.373 ευρώ οι οποίες βάρυναν τα αποτελέσματα της χρήσεως 2006 και συμπεριλαμβάνονται στον τρέχοντα φόρο εισοδήματος, προέκυψαν ύστερα από την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στην Alpha Αστικά Ακίνητα για τις χρήσεις 2000-2005.

ΑΣΤΑΚ: Φορολογικές διαφορές 208.373 ευρώ
Φορολογικές διαφορές ύψους 208.373 ευρώ οι οποίες βάρυναν τα αποτελέσματα της χρήσεως 2006 και συμπεριλαμβάνονται στον τρέχοντα φόρο εισοδήματος, προέκυψαν ύστερα από την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στην Alpha Αστικά Ακίνητα για τις χρήσεις 2000-2005.

Τα τηρηθέντα βιβλία κρίθηκαν επαρκή και ακριβή και δεν προέκυψαν παρατυπίες ή παραλήψεις που να επηρεάζουν το κύρος τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v