Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Revoil: Την έκδοση ομολογιακού αποφάσισε η ΓΣ

Στην έκδοση ομολογιακού δανείου 14,1 εκατ. ευρώ αποφάσισε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Revoil.

Revoil: Την έκδοση ομολογιακού αποφάσισε η ΓΣ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 2 Ιουλίου, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Revoil.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας  Διατάξεως:

1. Αποφάσισε ομόφωνα όπως η Εταιρία προχωρήσει στην έκδοση, κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού €14.100.000, με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού της δανεισμού και για την εξυπηρέτηση γενικών επιχειρηματικών σκοπών. 

Το δάνειο θα καλυφθεί από την Τράπεζα Alpha Bank A.E. και την Alpha Bank London LTD. 

Οι απαιτήσεις των ομολογιούχων δανειστών θα εξασφαλίζονται από: 

1. Α’ τάξης υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης ποσού 17.000.000 ευρώ επί των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών ιδιοκτησίας της Εταιρίας στη Χίο. 

2. Α’ τάξης υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης ποσοστού 120% επί της εκτιμηθείσας αξίας εκάστου εκ των πέντε (5) πρατηρίων καυσίμων ιδιοκτησίας της Εταιρίας, ήτοι:
ι) ποσού 577.200 ευρώ επί πρατηρίου υγρών καυσίμων στον Πλάτανο Καλυβίων, Δήμου Αγρινίου
ιι) ποσού 537.600 ευρώ επί πρατηρίου υγρών καυσίμων στη θέση «Αμυγδαλώνας», Δήμος Χίου
ιιι) ποσού 980.400 ευρώ επί πρατηρίου υγρών καυσίμων στη θέση «Καλντερίμι» Δήμος Νάουσας
ιv) ποσού 344.400 ευρώ επί πρατηρίου υγρών καυσίμων στη θέση «Μπαλντούμα», Δήμος Μετσόβου
v) ποσού 892.800 ευρώ επί πρατηρίου υγρών καυσίμων στη θέση «Χάνι» Δήμος Αγιάς

3. Β’ τάξης υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης ποσού 17 εκατ. ευρώ επί των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών στον Ασπρόπυργο Αττικής που σήμερα μισθώνονται από την Εταιρία. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω εξασφάλιση πρόκειται να συσταθεί μετά την αγορά των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων από την Εταιρία.

4. Ενέχυρο/εκχώρηση απαιτήσεων από ασφαλιστικές αποζημιώσεις στα πλαίσια συμβάσεων ασφαλίσεως που αφορούν την ασφάλιση των υπό των σημείων 1,2,3 ως άνω ακινήτων.

5. Ενεχυρίαση καταθετικού λογαριασμού της Εταιρίας στον οποίο θα κατατίθενται τα έσοδα των εγκαταστάσεων της Εταιρίας στη Χίο. Τα εν λόγω έσοδα θα αποδεσμεύονται εφόσον δεν υφίσταται καθυστερημένη οφειλή της Εταιρίας ή/και δεν συντρέχει γεγονός καταγγελίας.

6. Ενεχυρίαση καταθετικού λογαριασμού της Εταιρίας στον οποίο θα κατατίθενται τυχόν καρποί και ωφελήματα (μερίσματα, επιστροφές κεφαλαίου και πάσης φύσεως λοιπά δικαιώματα) από τις μετοχές εκδόσεως της εταιρίας ΑΡΙΣΤΟΝ ΑΕΕΠΝ και κυριότητας της Εταιρίας και στη συνέχεια, υπό προϋποθέσεις, από τα έσοδα του λογαριασμού αυτού θα προπληρώνονται Ομολογίες.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, προκειμένου να διαπραγματευθεί και αποφασίσει τους ειδικότερους όρους εκδόσεως του δανείου, κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοσή του και να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της εκδόσεως.

2. Στα διάφορα θέματα δεν προτάθηκαν προς συζήτηση άλλα θέματα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v