Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλ. Κρήτης: Στις 24/7 η αποκοπή μερίσματος €0,10

Την Παρασκευή 24 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η αποκοπή του μερίσματος χρήσης 2013, ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή, της εταιρίας Πλαστικά Κρήτης. Δικαιούχοι οι μέτοχοι κατά την 28η Ιουλίου 2014.

Πλ. Κρήτης: Στις 24/7 η αποκοπή μερίσματος €0,10
Η εταιρία Πλαστικά Κρήτης ανακοινώνει ότι από την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2014, οι μετοχές της θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2013 και προηγούμενων χρήσεων, ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή, που αποφασίστηκε από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων στις 27 Ιουνίου 2014.

Σημειώνεται ότι το καθαρό πληρωτέο στους δικαιούχους ποσό μετά την παρακράτηση του φόρου (ν. 4172/2013), ανέρχεται σε 0,09 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων κατά την 28η Ιουλίου 2014 (Record Date).

Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίζεται η Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014, ενώ η καταβολή του θα γίνει από την τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v