Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΠΑΠ: Εμμεση μεταβολή του μετόχου που ελέγχει το 33%

Τι αναφέρει επιστολή της Εταιρεία Emma Delta Hellenic Holdings Ltd.

ΟΠΑΠ: Εμμεση μεταβολή του μετόχου που ελέγχει το 33%

Στους  Jiri Smejc (κατά 66,7%) και Γεώργιο Μελισανίδη (κατά 33,3%), μέσω των εταιρειών τους Emma Capital Limited και Georgiella Holdings Co. Limited αντιστοίχως, ανήκει η Emma Delta Management Ltd η οποία ελέγχει την επιχείρηση η οποία έχει την συμμετοχή 33% στον ΟΠΑΠ.

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό, σύμφωνα με το N. 3556/2007, άρ. 9-16, ότι στις 28.7.2014 έλαβε ενημέρωση από την Εταιρεία Emma Delta Hellenic Holdings Ltd, σχετικά με συμφωνία μετόχων που υπεγράφη στις 24.7.2014, σύμφωνα με την οποία η Emma Delta Management Ltd, ελέγχεται από κοινού από τους τελικούς δικαιούχους των μετοχών κ.κ. Jiri Smejc (κατά 66,7%) και Γεώργιο Μελισανίδη (κατά 33,3%), μέσω των εταιρειών τους Emma Capital Limited και Georgiella Holdings Co. Limited αντιστοίχως.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με προηγούμενες σχετικές ενημερώσεις από την Emma Delta Hellenic Holdings Ltd στις 16, 17 & 18.10.2013, η Emma Delta Management Ltd κατέχει και ελέγχει το 100% των μετοχών με δικαιώματα ψήφου της Emma Delta Ltd, στην οποία ανήκει το 100% της Emma Delta Hellenic Holdings Ltd. Η τελευταία κατέχει άμεσα 33% στην ΟΠΑΠ Α.Ε.

Ως εκ τούτου, για τους σκοπούς του N. 3556/2007, δυνάμει της υπογραφής της ανωτέρω συμφωνίας μετόχων, επήλθε έμμεση μεταβολή στη ποιότητα ελέγχου επί του 33% της εταιρείας ΟΠΑΠ Α.Ε., που κατέχει η Emma Delta Hellenic Holdings Ltd».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v