Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Yalco: Aπόφαση για ΑΜΚ της Yalco Romania

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Yalco κατά τη συνεδρίασή του, στις 01/03/2007 αποφάσισε να συμμετάσχει και να καλύψει εξολοκλήρου το πιο πάνω ποσό των 1.700.000 RON της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου της θυγατρικής Yalco Romania, με σκοπό την εξασφάλιση του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης της θυγατρικής.

Yalco: Aπόφαση για ΑΜΚ της Yalco Romania
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Yalco κατά τη συνεδρίασή του, στις 01/03/2007 αποφάσισε να συμμετάσχει και να καλύψει εξολοκλήρου το πιο πάνω ποσό των 1.700.000 RON της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου της θυγατρικής Yalco Romania, με σκοπό την εξασφάλιση του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης της θυγατρικής.

Υπενθυμίζεται, ότι η Yalco με προγενέστερη ενημέρωση, γνωστοποίησε τη σύσταση της θυγατρικής εταιρίας στην Ρουμανία με την επωνυμία Yalco Romania.

H εταιρία αυτή έχει τη μορφή μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με μοναδικό μέτοχο την Yalco.Η εταιρία ιδρύθηκε με το ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτεί η τοπική νομοθεσία ήτοι 200 RON ή 52,12 ευρώ.

Όπως ήδη έχει γνωστοποιηθεί η εταιρεία αρχίζει εντός του Μαρτίου την εμπορική της δραστηριότητα με την διανομή των προϊόντων της BLACK&DECKER.

Απαιτείται συνεπώς η εξασφάλιση του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης. Ήδη η συνέλευση των εταίρων της θυγατρικής αποφάσισε για το σκοπό αυτό την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά 1.700.000 RON που αντιστοιχούν σε 500.000 ευρώ περίπου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v