Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΦΙΕΡΑΤΕΞ: Στο 41,9% η συμμετοχή στην Προμέλκα

Σε μεταβίβαση ποσοστού 9,1% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Προμέλκα προχώρησε στις 13/03 ο κος Ιωάννης Δ. Ανεζουλάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Φιερατέξ. Ειδικότερα, ο κ. Ανεζουλάκης μεταβίβασε 324.870 μετοχές ή ποσοστό 9,1% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Προμέλκα Α.Ε.

ΦΙΕΡΑΤΕΞ: Στο 41,9% η συμμετοχή στην Προμέλκα
Σε μεταβίβαση ποσοστού 9,1% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Προμέλκα προχώρησε στις 13/03 ο κος Ιωάννης Δ. Ανεζουλάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Φιερατέξ.

Ειδικότερα, ο κ. Ανεζουλάκης μεταβίβασε 324.870 μετοχές ή ποσοστό 9,1% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Προμέλκα Α.Ε.

Μετά την παραπάνω πώληση, ο κος Ιωάννης Δ. Ανεζουλάκης πλέον κατέχει 603.330 μετοχές ή ποσοστό 16,9% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, έναντι ποσοστού 26% που κατείχε πριν την πώληση.

Μετά την ανωτέρω πώληση παύει να ισχύει το δικαίωμα εκλογής της πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ. της Προμέλκα Α.Ε. από την Φιερατέξ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε.

Η εταιρία ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. κατέχει 892.350 μετοχές ή ποσοστό 25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Προμέλκα Α.Ε. και σε συνδυασμό με την έως τώρα κατοχή από τον κο Ιωάννη Δ. Ανεζουλάκη του 26% και το δικαίωμα εκλογής της πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ., τα οικονομικά στοιχεία της Προμέλκα Α.Ε. ενοποιούνταν με αυτά της ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης μέχρι και τον ισολογισμό χρήσης 2006, που θα δημοσιευθεί εντός του τρέχοντος μηνός.

Μετά την ως άνω μεταβίβαση ποσοστού 9,1% από τον κο Ιωάννη Ανεζουλάκη και την απώλεια του δικαιώματος εκλογής της πλειοψηφίας του Δ.Σ., η συμμετοχή στην Προμέλκα Α.Ε. καθίσταται συγγενής από θυγατρική και επομένως δεν θα συνταχθούν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις από 01/01/2007, η δε συμμετοχή θα εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της Φιερατέξ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. με την μέθοδο της καθαρής θέσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v