Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Flexopack: Αύξηση 57,9% στα κέρδη ομίλου στο 2006

Αύξηση των ενοποιημένων κερδών μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 57,9% εμφάνισε στο 2006, τα οποία ανήλθαν σε 3,001 εκατ. ευρώ έναντι 1,900 εκατ. ευρώ του 2005, πραγματοποίησε η Flexopack.

Flexopack: Αύξηση 57,9% στα κέρδη ομίλου στο 2006
Αύξηση των ενοποιημένων κερδών μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 57,9% εμφάνισε στο 2006, τα οποία ανήλθαν σε 3,001 εκατ. ευρώ έναντι 1,900 εκατ. ευρώ του 2005, πραγματοποίησε η Flexopack.

Ειδικότερα τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 6,670 εκατ. ευρώ, έναντι 5,155 εκατ. ευρώ το 2005, παρουσιάζοντας έτσι αύξηση κατά 29,40%. Στο τέλος του έτους τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 4,038 εκατ. ευρώ, έναντι 2,854 εκατ. ευρώ που ήταν στο 2005, εμφανίζοντας αύξηση 41,47%.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις για το ίδιο διάστημα άγγιξαν τα 39,155 εκατ. ευρώ από 31,855 εκατ. ευρώ που ήταν στο 2005, σημειώνοντας βελτίωση κατά 22,91%.

Σε επίπεδο εταιρίας τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 3,146 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 69,59% σε σχέση με το 2005 οπότε και ανήλθαν σε 1,855 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 6,420 εκατ. ευρώ, έναντι 4,345 εκατ. ευρώ που ήταν το 2005, εμφανίζοντας έτσι αύξηση κατά 47,75%. Στο τέλος του 2006 τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 4,356 εκατ. ευρώ, έναντι 2,637 παρουσιάζοντας αύξηση 65,19%.

Οι εταιρικές πωλήσεις βελτιωμένες κατά 24,15% άγγιξαν στο 2006 τα 35,464 εκατ. ευρώ από 28,564 εκατ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι εξαγωγές της Flexopack κινήθηκαν ανοδικά και διαμορφώθηκαν στα 20,334 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας σε σχέση με το 2005 αύξηση 44,23%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v