Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Yalco: Ειδικός διαπραγματευτής η Beta AXE

Από τις 28 Μαρτίου 2007 αρχίζει η ειδική διαπραγμάτευση της εταιρίας Yalco από την Beta Χρηματιστηριακή, ύστερα από την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 22 Μαρτίου.

Yalco: Ειδικός διαπραγματευτής η Beta AXE
Από τις 28 Μαρτίου 2007 αρχίζει η ειδική διαπραγμάτευση της εταιρίας Yalco από την Beta Χρηματιστηριακή, ύστερα από την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 22 Μαρτίου.

Σημειώνεται πως η εταιρία Beta Χρηματιστηριακή έχει υπογράψει σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την εκδότρια, με τους εξής βασικούς όρους:

1. Η Beta Χρηματιστηριακή θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της εκδότριας. Για την υπηρεσία αυτή η Beta Χρηματιστηριακή θα λαμβάνει από την εκδότρια αμοιβή.

2. Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την εκδότρια έχει διάρκεια ενός (1) έτους.

3. Προς διευκόλυνση του έργου της ειδικής διαπραγμάτευσης, εν όψει των ενδεχόμενων κινδύνων που αναλαμβάνει ο ειδικός διαπραγματευτής, η Beta Χρηματιστηριακή έχει συνάψει σύμβαση με τον κ. Κωνσταντίνου Δημήτριο του Σωκράτη, κύριο μέτοχο της εκδότριας, δυνάμει της οποίας προβλέπεται η υποχρέωση του κυρίου μετόχου να συνάπτει συμβάσεις επαναγοράς μετοχών (repurchase agreements) στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v