Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καρέλιας: Πτώση 20,17% στα κέρδη 2006

Τη διανομή μερίσματος 2,52 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2006 θα εισηγηθεί το διοικητικό συμβούλιο της Καπνοβιομηχανίας Καρέλια στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα συγκληθεί την 20ή Ιουνίου του 2007.

Καρέλιας: Πτώση 20,17% στα κέρδη 2006
Τη διανομή μερίσματος 2,52 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2006 θα εισηγηθεί το διοικητικό συμβούλιο της Καπνοβιομηχανίας Καρέλια στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα συγκληθεί την 20ή Ιουνίου του 2007.

Το προτεινόμενο μέρισμα είναι μειωμένο κατά 0,40 ευρώ, σε σχέση με το μέρισμα που είχε διανείμει για τη χρήση του 2005, και διαμορφώνει καθαρή μερισματική απόδοση τάξης του 2,52% με βάση τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής στις 30 Δεκεμβρίου 2006.

Για την τρέχουσα χρήση η εταιρία θα εστιάσει τις προσπάθειές της στην ενδυνάμωση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές αλλά και στην ίδρυση θυγατρικής εταιρίας στην Βουλγαρία, με τη δημιουργία ιδίου δικτύου και με συνεχή υποστήριξη της κυκλοφορίας των προϊόντων της σε αυτή την αναπτυσόμενη αγορά.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την πορεία των οικονομικών της μεγεθών, πέρυσι οι πωλήσεις των προϊόντων της καπνοβιομηχανίας σε όγκους ήταν μειωμένες σε σχέση με το 2005.

Συγκεκριμένα, η μείωση στις εξαγωγές οφείλεται κυρίως σε εξωγενείς παράγοντες, ενώ η κάμψη που σημειώθηκε στην ελληνική αγορά οφείλεται στη μείωση των πωλήσεων του σήματος LEADER μετά και την επί πλέον αύξηση του ελάχιστου ποσού ΕΦΚ που οδήγησε στην αναγκαστική αύξηση της λιανικής τιμής του σήματος κατά 70%.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε πέρυσι στα 413,086 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 5,16% σε σχέση με το 2005, τα λειτουργικά κέρδη, προ φόρων, τόκων, συναλλαγματικών διαφορών και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 39,3 εκατ. ευρώ και κυμάνθηκαν στο ίδιο περίπου ύψος με αυτά της χρήσης του 2005, ενώ τα καθαρά κέρδη του ομίλου μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους φόρους ανήλθαν σε 25,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 20,17% οφειλόμενα κυρίως στις συναλλαγματικές διαφορές και τους αυξημένους φόρους.

Σημειώνεται ότι το δολάριο υποτιμήθηκε το 2006 σε σχέση με το 2005 έναντι του ευρώ σε ποσοστό 13% περίπου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική επίπτωση στις συναλλαγματικές διαφορές, αρνητικά σε σχέση με το 2005.

Οι πωλήσεις σε επίπεδο μητρικής εταιρίας άγγιξαν τα 410 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 5,18% έναντι του 2005, τα λειτουργικά κέρδη (ΕBITDA) έφτασαν τα 38,7 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 2,41% σε σχέση με το 2005, τα καθαρά κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 15,73% φθάνοντας τα 33,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση φόρων διαμορφώθηκαν στο ποσό των 23,8 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 26,44%.

Η μείωση των καθαρών γενικά κερδών οφείλεται κυρίως στην υποτίμηση του δολαρίου και στη μεγαλύτερη φορολογία λόγω χαμηλών επενδύσεων το 2006.

Σημειωτέον ότι η υποτίμηση του δολαρίου δημιούργησε συναλλαγματικές διαφορές χρεωστικές στη χρήση 2006 σε σχέση με τη χρήση 2005, έτος όπου οι συναλλαγματικές διαφορές ήταν πιστωτικές, η διαφορά των οποίων μεταξύ αυτών των χρήσεων ήταν περίπου 5 εκατ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της περασμένης χρήσης η εταιρία πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 3,6 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούσαν σε σιγαροποιητικά συγκροτήματα και συστήματα μετατροπής για βελτίωση παραγωγής.

Για την τρέχουσα χρήση η διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ότι θα είναι και αυτή μία δύσκολη χρονιά για τα καπνικά προϊόντα. Αυτό κυρίως οφείλεται στις συνεχείς επεμβάσεις της Ε.Ε. καθώς επίσης και στα μέτρα που είναι υποχρεωμένες να λαμβάνουν και οι Νέες Χώρες μετά την είσοδό τους σε αυτή.

Παράλληλα όμως στα σχέδια της εταιρίας στον τομέα των επεκτάσεων είναι και η ίδρυση θυγατρικής εταιρίας στη Βουλγαρία, μετά την είσοδό της στην Ε.Ε., με τη δημιουργία ιδίου δικτύου και συνεχή υποστήριξη της κυκλοφορίας των προϊόντων της σε αυτή την αναπτυσόμενη αγορά.

Επίσης, η είσοδος σε χώρες της Ασίας, της Αφρικής, της Άπω Ανατολής και της Ευρώπης θα εξακολουθήσει και το 2007 να γίνεται με εντονότερους ρυθμούς ώστε τα ήδη γνωστά σήματά της να κυκλοφορήσουν ευρέως, με ταυτόχρονη ενδυνάμωση της διαφημιστικής της προβολής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v