Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Flexopack: Εκδοση ομολογιακού 2,45 εκατ. ευρώ

Η διοίκηση της εταιρίας Flexopack γνωστοποιεί ότι την 28η Μαρτίου 2007, υπεγράφη σύμβαση κάλυψης κοινού ομολογιακού δανείου μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, σύμφωνα συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ 2.450.000 και διάρκειας 7 ετών.

Flexopack: Εκδοση ομολογιακού 2,45 εκατ. ευρώ
Η διοίκηση της εταιρίας Flexopack γνωστοποιεί ότι την 28η Μαρτίου 2007, υπεγράφη σύμβαση κάλυψης κοινού ομολογιακού δανείου μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ 2.450.000 και διάρκειας 7 ετών.

Πληρεξουσία καταβολών και ομολογιούχος που θα καλύψει εξ ολοκλήρου πρωτογενώς την ως άνω έκδοση είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Το προϊόν του εν λόγω κοινού ομολογιακού δανείου, όπως έχει ήδη αποφασισθεί θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της χρηματοδοτήσεως εγκεκριμένων ήδη επενδύσεων της εταιρίας συνολικού ύψους ευρώ 5.655.000.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v