Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καρέλια: Έκτακτη Γ.Σ. στις 17 Δεκεμβρίου

Την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών ποσού 11.398.800 ευρώ, με αύξηση της ονομαστική αξίας της μετοχής κατά 4,13 ευρώ, καλείται να εγκρίνει η έκτακτη γενική συνέλευση της Καπνοβιομηχανίας Καρέλια στις 17 Δεκεμβρίου.

Καρέλια: Έκτακτη Γ.Σ. στις 17 Δεκεμβρίου
Η Καπνοβιομηχανία Καρέλια καλεί τους μετόχους της σε έκτακτη γενική συνέλευση την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10.00, εις το εις την Καλαμάτα και επί των οδών Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου κτίριο του ξενοδοχείου «ΦΑΡΑΙ ΠΑΛΛΑΣ» προς συζήτησιν και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερησίας διατάξεως:

1. Κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών του ν. 2238/1994 ποσού € 11.398.800 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 4,13 κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του ν. 4172/2013.

2. Τροποποίηση των άρθρων 5, 7, και 9 του καταστατικού της εταιρίας που αναφέρονται στη διαμόρφωση του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου μετά την κεφαλαιοποίηση κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του ν. 4172/2013 και στο ύψος της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Σε περίπτωση που κατά την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων στις 17 Δεκεμβρίου 2014, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 29 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, σε επαναληπτική γενική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία οσοδήποτε τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και αν παρίσταται ή εκπροσωπείται.

Η εν λόγω επαναληπτική γενική συνέλευση θα λάβει χώρα στο εις την Καλαμάτα και επί των οδών Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου κτίριο του Ξενοδοχείου «ΦΑΡΑΙ ΠΑΛΛΑΣ» με θέματα ημερησίας διάταξης εκείνα της αρχικής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v