Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Byte: Κέρδη έναντι ζημιών στο εννεάμηνο

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Byte στο εννεάμηνο, ανήλθαν σε κέρδη 687 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 300 χιλ. ευρώ την 30/09/2013.

Byte: Κέρδη έναντι ζημιών στο εννεάμηνο

Ο Όμιλος εταιρειών Byte Computer ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματά του για το εννεάμηνο 2014.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στο εννεάμηνο του 2014 σε 19.735 χιλ. ευρώ έναντι 17.372 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημειώνοντας αύξηση κατά 13,6%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση των έργων που ανέλαβε και υλοποιεί η ΒΥΤΕ τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 3.706 χιλ. ευρώ έναντι 2.484 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενη χρήσης, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση της τάξης του 49,2% ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου παρουσίασε αύξηση κατά 4,5 ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθε στο επίπεδο του 18,8% από 14,3% κατά το εννεάμηνο 2013.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1.972 χιλ. ευρώ έναντι 1.252 χιλ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2013 σημειώνοντας αύξηση κατά 57,5%. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν στο εννεάμηνο του 2014 σε κέρδη 597 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 373 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2013, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη 687 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 300 χιλ. ευρώ την 30/09/2013.

Επιπλέον, η διοίκηση του Ομίλου ΒΥΤΕ μέσω στοχευμένων ενεργειών της τα τελευταία χρόνια έχει κατορθώσει να αμβλύνει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης που έχει πλήξει σχεδόν όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα ο έγκαιρος προσανατολισμός της στην παροχή υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών και η προσήλωση στους στόχους της, είχε ως αποτέλεσμα την παρουσίαση βελτιωμένων οικονομικών αποτελεσμάτων και κατά το εννεάμηνο 2014.

Στο ανωτέρω πλαίσιο εντάσσεται και η επίτευξη συμφωνίας αποκλειστικής συνεργασίας με την Global Knowledge, για την εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων σε όλη τη γκάμα προϊόντων της ΙΒΜ. Με αυτήν τη συνεργασία, η Βyte Computer διαθέτει πλέον το μοναδικό Εκπαιδευτικό Κέντρο Παροχής Πιστοποιημένων Υπηρεσιών Εκπαίδευσης σε λογισμικό, εφαρμογές και συστήματα της ΙΒΜ στην Ελλάδα. Επιπλέον, η Byte Computer βραβεύτηκε για την αποτελεσματική αξιοποίηση λύσεων της IBM στον τομέα του Healthcare, στο πλαίσιο της υλοποίησης ενός καινοτόμου και ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή της στην ανάπτυξη της ψηφιακής πραγματικότητας στην Ελλάδα.

Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί τις εξελίξεις στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον του τομέα της πληροφορικής και αναπτύσσοντας νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες τόσο σε επίπεδο software όσο και σε επίπεδο hardware προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε πανελλαδικό επίπεδο. Η υλοποίηση το προσεχές διάστημα έργων που έχουν ήδη αναληφθεί καθώς και η πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων μέχρι και το εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης, δημιουργεί τις προσδοκίες ότι συνολικά στη χρήση 2014 θα καταγραφούν θετικά αποτελέσματα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v