Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δούρος: Συνεχίζει τις προσπάθειες εξυγίανσης

Στη μείωση των εξόδων της και στην αύξηση των πωλήσεών της εστιάζει τις προσπάθειές της η εταιρία Δούρος, με στόχο την άρση των αιτιών που οδήγησαν τη μετοχή της στην κατηγορία της Επιτήρησης.

Δούρος: Συνεχίζει τις προσπάθειες εξυγίανσης

Η εταιρία Δούρος ενημερώνει ότι συνεχίζει τις προσπάθειες εξυγίανσής της προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αιτίες που οδήγησαν τις μετοχές της στην κατηγορία της Επιτήρησης.

Στο πλαίσιο αυτό, και με δεδομένο το γεγονός ότι η κρίση στον κλάδο του ενδύματος συνεχίζεται, εξακολουθεί να πραγματοποιεί κινήσεις εξυγίανσης σε λειτουργικό κυρίως επίπεδο, με τη συνεχή παρακολούθηση και μείωση των εξόδων σε σχέση με τις πωλήσεις.

Επίσης, συνεχίζει την πολιτική των προσφορών της που εφαρμόζει κατά καιρούς για να τονώνει τις πωλήσεις της, ενώ εξετάζει τη δημιουργία νέων σημείων πώλησης για τον ίδιο σκοπό.

Περαιτέρω η εταιρία σε συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες έχει μεταφέρει τις βραχυπρόθεσμες οφειλές της, προκειμένου να βελτιώσει τη ρευστότητά της.

Όπως σημειώνει η εταιρία, τα αποτελέσματα της περιόδου 01.01.2014 - 30.09.2014 σε σχέση με αυτά της αντίστοιχης περσινής περιόδου, καταδεικνύουν ότι οι προσπάθειες της διοίκησης αποφέρουν θετικά αποτελέσματα.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης από την 06/09/2011 με βάση την από 05/09/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δεδομένου ότι οι ζημίες της περιόδου που έληξε την 31.12.2010 ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v