Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Προοδευτική: Σε αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή

Η Προοδευτική σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι επιδιώκει συζητήσεις με στρατηγικούς επενδυτές, οι οποίοι, παρά το δυσμενές περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, πέραν από την συνεισφορά τους σε οικονομικούς πόρους, θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν και σε άλλους τομείς.

Προοδευτική: Σε αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή

Η Προοδευτική ΑΤΕ, σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι εντείνει τις προσπάθειες για είσπραξη απαιτήσεων ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή. 

Υπογραμμίζει ότι αναμένει τον συμψηφισμό των χρεών με τις οφειλές από το Δημόσιο μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου ενώ σημειώνει ότι οι προθέσεις της είναι πλέον να ενεργοποιηθεί σε έργα εκτός της Ελλάδας και επιλεκτικά εντός αυτής. 

Αναλυτικά, η Εταιρεία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι με την απ' αριθμ. 1593 / 10.4.2014 απόφαση του Δ.Σ. του ΧΑ, οι μετοχές της Εταιρείας μεταφέρθηκαν στην κατηγορία «Επιτήρησης».

Η ανωτέρω απόφαση ελήφθη σε συνέχεια της υπ' αριθμ. Πρωτ. 4452 / 14.4.2014 ανακοίνωσης του Δ.Σ. της Εταιρείας κατά οποία απάντησε στην υπ' αριθμ. Πρωτ 1386 / 31.3.2014 επιστολή – ερωτήματα του ΧΑ.

Κατόπιν αυτού:

1. Η Διοίκηση ελπίζει μετά από διαβουλεύσεις με το ΥΠΟΙΚ, ότι μέχρι τέλη Δεκεμβρίου θα έχει γίνει τουλάχιστον ο συμψηφισμός των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο που θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία της πληρωμής. Αναφορικά με την ληξιπρόθεσμη οφειλή της Τράπεζας Πειραιώς η Εταιρεία έχει ήδη αποστείλει επιστολή - πρόταση επαναρρύθμισης της οφειλής και αναμένεται η απάντηση της Τράπεζας Πειραιώς.

2. Μετά την δημοσίευση της Εταιρείας, για την προσφυγή της Κοινοπραξίας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ κατά του Ρουμανικού Δημοσίου στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο (ICC) για το οδικό έργο που είχε αναλάβει να εκτελέσει στην Κραϊόβα Ρουμανίας και το Δικαστήριο (ICC) εξέδωσε θετική απόφαση υπέρ της Κοινοπραξίας και υποχρεώνει το Ρουμανικό Δημόσιο να καταβάλει στην Κοινοπραξία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ το ποσό των 6,1 εκατ. €, εκτιμά ότι θα εισπράξει έως 31.12.2014 τουλάχιστον 2 εκατ. € προκειμένου αυτά να διατεθούν έναντι των υπολοίπων υποχρεώσεων (Τράπεζες, Πιστωτές, κλπ.)

3. Μετά την πραγματοποίηση του συμψηφισμού των χρεών και με δεδομένο ότι η Εταιρεία θα διαθέτει φορολογική ενημερότητα θα επιδιώξει να λάβει μέρος σε διαγωνισμούς για την ανάληψη έργων και υπεργολαβιών.

Η Διοίκηση της Εταιρείας για τη χρήση του 2014 εντείνει τις προσπάθειές της για την είσπραξη των απαιτήσεων της και τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσής της, ώστε να μειωθούν σε ικανοποιητικό βαθμό οι υποχρεώσεις της, να αυξηθεί η ρευστότητά της και με τον τρόπο αυτό να μπορέσει να αποκτήσει ικανοποιητικό κεφάλαιο κίνησης για τη συνέχιση της λειτουργίας της.

Παράλληλα επιδιώκει συζητήσεις με στρατηγικούς επενδυτές, οι οποίοι, παρά το δυσμενές περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, πέραν από την συνεισφορά τους σε οικονομικούς πόρους, θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν και σε άλλους τομείς για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

Οι προθέσεις της Εταιρείας είναι πλέον να ενεργοποιηθεί σε έργα εκτός της Ελλάδας και επιλεκτικά εντός αυτής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v