ΕΛΤΟΝ: Κάλυψη κατά 100% της αύξησης κεφαλαίου

Την πλήρη κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ανακοίνωσε η ΕΛΤΟΝ, μετά και την κάλυψη των 73.981 αδιάθετων μετοχών.

ΕΛΤΟΝ: Κάλυψη κατά 100% της αύξησης κεφαλαίου
Την πλήρη κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ανακοίνωσε η ΕΛΤΟΝ, μετά και την κάλυψη των 73.981 αδιάθετων μετοχών.

Ειδικότερα, υπενθυμίζεται, ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΛΤΟΝ της 06/12/2006 και πραγματοποιήθηκε από την 2/4/2007-16/4/2007, καλύφθηκε κατά 96,95% με την καταβολή συνολικού ποσού 2.120.432,40 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 2.356.036 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές.

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της ΕΛΤΟΝ την 25/4/2007, οι αδιάθετες μετοχές 73.981, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ και ύψους 44.388,60 ευρώ έχουν καλυφθεί, όπως αναφέρεται και η αντίστοιχη δέσμευση στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας, από τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Παναγιώτα Παπαθανασίου και Αλκηστη Παπαθανασίου καθώς και από τους μετόχους κ.κ. Νέστωρ Παπαθανασίου και Ελένη Παπαθανασίου ως ακολούθως:

Η κ. Παναγιώτα Παπαθανασίου κάλυψε 13.413 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ έναντι 0,90 ευρώ για κάθε μετοχή ήτοι κατέβαλε συνολικά 12.071,70 ευρώ, η κ. Αλκηστη Παπαθανασίου κάλυψε 7.198 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ έναντι 0,90 ευρώ για κάθε μετοχή ήτοι κατέβαλε συνολικά 6.478,20 ευρώ, ο κ. Νέστωρ Παπαθανασίου κάλυψε 34.963 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ έναντι 0,90 ευρώ για κάθε μετοχή ήτοι κατέβαλε συνολικά 31.466,70 ευρώ, και η κ. Ελένη Παπαθανασίου κάλυψε 18.407 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ έναντι 0,90 ευρώ για κάθε μετοχή ήτοι κατέβαλε συνολικά 16.566,30 ευρώ.

Μετά την διάθεση των αρχικώς αδιαθέτων στα μέλη της οικογενείας Παπαθανασίου η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε κατά 100% με την καταβολή συνολικού ποσού 2.187.015,3 ευρώ που αντιστοιχεί σε 2.430.014 νέες μετοχές.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v