Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Flexopack: Αύξηση 17,24% στα κέρδη ομίλου

Αύξηση των ενοποιημένων κερδών μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 17,24% εμφάνισε στο τρίμηνο του 2007 η Flexopack. Τα κέρδη μετά φόρων της μητρικής αυξήθηκαν την ίδια περίοδο κατά 23,52%.

Flexopack: Αύξηση 17,24% στα κέρδη ομίλου
Αύξηση των ενοποιημένων κερδών μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 10,8% εμφάνισε στο τρίμηνο του 2007 η Flexopack. Τα κέρδη μετά φόρων της μητρικής αυξήθηκαν την ίδια περίοδο κατά 23,52%.

Ειδικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις για το ίδιο διάστημα άγγιξαν τα 10,768 εκατ. ευρώ από 9,456 εκατ. ευρώ που ήταν στο τρίμηνο του 2006, σημειώνοντας βελτίωση κατά 13,87%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,014 εκατ.ευρώ το α’ τρίμηνο του 2007, έναντι 1,742 εκατ.ευρώ το α’ τρίμηνο 2006, παρουσιάζοντας έτσι αύξηση κατά 15,61%.

Στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2007 τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 1,200 εκατ. ευρώ, έναντι 1,120 εκατ. ευρώ που ήταν το α’ τρίμηνο του 2006, εμφανίζοντας αύξηση 7,14%.

Στο ίδιο διάστημα τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε 0,960 εκατ. ευρώ, έναντι 0,820 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 17,24%.

Σε επίπεδο εταιρίας τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,003 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 23,52% σε σχέση με 812 χιλ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,930 εκατ. ευρώ, έναντι 1,611 εκατ. ευρώ που ήταν α’ τρίμηνο του 2006, εμφανίζοντας έτσι αύξηση κατά 19,80%.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 1,278 εκατ. ευρώ, έναντι 1,121 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 14,01%.

Οι πωλήσεις της μητρικής ανήλθαν σε 9,910 εκατ. ευρώ από 8,602 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 15,2%.

Σημειώνεται τέλος, ότι οι εξαγωγές της FLEXOPACK A.E.B.E. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ κινήθηκαν ανοδικά και διαμορφώθηκαν στα 5,506 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2007 από 4,740 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2006, αντιπροσωπεύοντας το 55,6% του συνολικού κύκλου εργασιών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v