Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο: Αύξηση κερδών 13% και πωλήσεων 5% το 2014

Σημαντική βελτίωση κερδοφορίας εμφάνισε το Πλαίσιο στη χρήση του 2014, η οποία σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε στα 16,1 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 13%, ενώ οι πωλήσεις ενισχύθηκαν 5% στα 297,5 εκατ. ευρώ.

Πλαίσιο: Αύξηση κερδών 13% και πωλήσεων 5% το 2014
Βελτίωση των οικονομικών του μεγεθών εμφάνισε ο όμιλος της Πλαίσιο το 2014. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών, αυξήθηκε για πρώτη φορά από το 2008, φτάνοντας τα € 297,5 εκατ., ή κατά 5,2% έναντι του 2013.

Το EBITDA ενισχύθηκε σε σχεδόν διψήφιο ποσοστό (9,9%), κατά € 2,3 εκατ. έναντι του 2013 στα € 25,8 εκατ. και ως ποσοστό επί των πωλήσεων κατά 36 μονάδες βάσης στο 8,7%. Στο τέταρτο, πλέον αποδοτικό τρίμηνο, ο όμιλος «πρόσθεσε» EBITDA σχεδόν € 10 εκατ.

Η μεγέθυνση των πωλήσεων και η πιο περιορισμένη άνοδος του κόστους πωληθέντων σε συνδυασμό με το έκτακτο έσοδο του € 1,8 εκατ. είχε ως αποτέλεσμα την κατά 13,6% βελτίωση του EBIT, στα € 23,3 εκατ.

Τα κέρδη προ φόρων ξεπέρασαν τα € 20 εκατ., φτάνοντας τα € 22,3 εκατ., ισχυρότερα κατά 14,5%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους, μετά από μικρή αύξηση του μέσου φορολογικού συντελεστή διευρύνθηκαν κατά 13% περίπου στα € 16,1 εκατ.

Επιπλέον, εμφάνισε θετικές ταμειακές ροές κατά € 2,3 εκατ. παρά τη σημαντική αύξηση των καταβληθέντων φόρων και τη συνεχιζόμενη αποπληρωμή υποχρεώσεων προς προμηθευτές, ενώ υποχώρηση σημείωσε ο συνολικός δανεισμός κατά € 4,3 εκατ. σε κάτω των € 10 εκατ. και παράλληλα διατήρηση των ταμειακών διαθεσίμων σε επίπεδα πλέον των € 45 εκατ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Πλαισίου, κ. Γεώργιος Γεράρδος, ανέφερε τα εξής: «Για μια ακόμα χρονιά το Πλαίσιο πέτυχε ουσιαστική μεγέθυνση στα βασικά οικονομικά του μεγέθη. Η κερδοφορία πριν τη φορολογία ξεπέρασε τα € 22 εκατ. περίπου 15% υψηλότερη έναντι του 2013. Βελτίωση σημειώθηκε σε όλες τις κατηγορίες περιθωρίων απόδοσης, παρά την αυξημένη (αλλά στρατηγικά στοχευμένη) διαφημιστική δαπάνη που ναι μεν επιβάρυνε τα έξοδα, επέφερε όμως σημαντική αύξηση των πωλήσεων προϊόντων που παραδοσιακά συνδυάζουν ανταγωνιστικές τιμές με υψηλότερη κερδοφορία. Η εξαιρετική ρευστότητα που διατηρούμε και η οποία διευρύνεται συνεχώς λόγω των πολλαπλών χρήσεων με σταθερά αυξανόμενη κερδοφορία και θετικές καθαρές ταμειακές ροές, σε συνδυασμό με τη σχετικά περιορισμένη ανάγκη για επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου, των εξαιρετικά περιορισμένων δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου, αλλά και της ιδιαίτερα χαμηλής επενδυτικής απόδοσης από την εκμετάλλευση των εν λόγω διαθεσίμων, οδηγεί τη Διοίκηση στην απόφαση να προτείνει στην επερχόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την επιστροφή μέρους των ταμειακών διαθεσίμων της Πλαίσιο, ύψους € 11 εκατ. περίπου ή 50 λεπτών ανά μετοχή».

Ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Γεράρδος προσέθεσε: «Το 2014 το Πλαίσιο έκλεισε τα 45 του χρόνια. Η εμπορική απόδοση, εστιασμένη κυρίως στην ανάπτυξη των ιδιωτικών μας brands, πέτυχε να φέρει και ανάπτυξη κερδοφορίας και ανάπτυξη μεριδίων αλλά και για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια και ανάπτυξη πωλήσεων, καθαρά οργανική. Ορόσημα της χρονιάς είναι τρία: α) Η θέση του Turbo-X ως το Νο1 brand σε πωλήσεις tablet στην Ελλάδα, ξεπερνώντας τεράστιους πολυεθνικούς παίκτες στο πιο ελκυστικό τεχνολογικό προϊόν σήμερα, β) η πολύ σημαντική ανάπτυξη του Turbo-X στην κατηγορία των τηλεοράσεων και γ) η ραγδαία ανάπτυξη του Turbo-X στην κατηγορία των έξυπνων τηλεφώνων Επίσης σημαντική είναι η απόδοση του Πλαισίου στα σχολικά προϊόντα, όπου πετύχαμε να φέρουμε μέσα στα καταστήματά μας 240.000 οικογένειες και παράλληλα εξίσου σημαντικές ήταν οι εμπορικές συγκυρίες του Mundial και του Digea, που έδωσαν μεγάλη ώθηση στην προώθηση τηλεοράσεων» .

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v