Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Aλφα Γκρίσιν Infotech: Παρουσίαση στην ΕΘΕ

Στις λοιπές βαλκανικές χώρες και στις χώρες στις Αν. Ευρώπης, καθώς και στην αναζήτηση στρατηγικών εταίρων στον τομέα της ενέργειας στοχεύει, μεταξύ άλλων, η εταιρία Aλφα Γκρίσιν Infotech, για την επόμενη τριετία, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στην παρουσίαση της εταιρίας στην ΕΘΕ σήμερα 6 Ιουνίου.

Aλφα Γκρίσιν Infotech: Παρουσίαση στην ΕΘΕ
Στις λοιπές βαλκανικές χώρες και στις χώρες στις Αν. Ευρώπης, καθώς και στην αναζήτηση στρατηγικών εταίρων στον τομέα της ενέργειας στοχεύει, μεταξύ άλλων, η εταιρία Aλφα Γκρίσιν Infotech, για την επόμενη τριετία, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στην παρουσίαση της εταιρίας στην ΕΘΕ σήμερα 6 Ιουνίου.

Ειδικότερα, σήμερα Τετάρτη 06 Ιουνίου 2007 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της εταιρείας Aλφα Γκρίσιν Infotech στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, από τους κ.κ. Βασίλειο Α. Γκρίσιν, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρίας και Δημήτριο Γ. Παρθένη, εκτελεστικό μέλος ΔΣ της εταιρείας.

Τα κύρια αντικείμενα της εταιρικής παρουσίασης ήταν η παρουσίαση του αντικειμένου της εταιρείας, η ανάλυση των αποτελεσμάτων του έτους 2006, καθώς και του A’ τριμήνου του 2007 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση, η θέση του ομίλου στις αγορές που αυτός δραστηριοποιείται καθώς και το μελλοντικό πρόγραμμα ανάπτυξης του ομίλου.

Ο πρόεδρος του ΔΣ κ. Βασίλειος Α. Γκρίσιν έκανε μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία της εταιρείας, ξεκινώντας από την πρώτη αντιπροσώπευση του βασικού προμηθευτή LIEBERT το 1979 και συνέχισε με αναφορές στο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται κυρίως στους παρακάτω βασικούς πυλώνες:

* Θέση Leader στο Business Critical Continuity

* Turn-Key Solutions: Μελέτη-Εγκατάσταση-Συντήρηση

* Δυναμικό και έμπειρο Management

* Προσαρμογή Core Business σε νέες αγορές με υψηλές αναμενόμενες επενδύσεις σε τεχνολογία

* Επενδύσεις σε νέες δραστηριότητες (Real Estate) σε αγορές με υψηλά περιθώρια ανάπτυξης (Νότια & Ανατολική Ευρώπη)

* Επενδύσεις σε συναφείς δραστηριότητες (ΑΠΕ) με χαμηλό ρίσκο και υψηλές αναμενόμενες αποδόσεις.

Το εκτελεστικό μέλος του ΔΣ κ. Δημήτρης Παρθένης παρουσίασε τους κύριους τομείς δραστηριότητας του ομίλου, τα προιόντα που αντιπροσωπεύει καθώς και την πελατειακή βάση της εταιρείας.

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στις επενδύσεις της εταιρείας στο Real Estate σε Βουλγαρία και Πολωνία, καθώς και στο επιχειρηματικό πλάνο της δραστηριοποίησης του ομίλου στην αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Στη συνέχεια ανέλυσε τα οικονομικά στοιχεία του 2006 και του Α’ τριμήνου του 2007.

Το 2006 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών έφτασε τα 11,6 εκ. ευρώ έναντι 8,8 εκ ευρώ το 2005, αυξήθηκε δηλαδή κατά 32%. Τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 420 χιλιάδες ευρώ αυξημένα κατά 20% σε σχέση με το 2005.

Η πολύ καλή πορεία της εταιρείας οδήγησε στη διανομή αυξημένου, και φέτος, μερίσματος στα ευρώ 0,10/μετοχή (αύξηση 43% σε σχέση με το 2006)

Αντίστοιχα, στο Α’ τρίμηνο 2007 ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 118,8% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2006, φθάνοντας τα 4,446 εκατ. Ευρώ. Τα κέρδη μετά τους φόρους, ανήλθαν σε 599 χιλ. ευρώ.

Τελειώνοντας ο κ. Παρθένης παρουσίασε τις βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις του ομίλου για την επόμενη τριετία, οι οποίες επιγραμματικά είναι:

* Ανάπτυξη του Core Business σε νέες αγορές με αυτόνομη ανάπτυξη και εξαγορές

* Αναζήτηση Real Estate ευκαιρίων στις υπάρχουσες και νέες αγορές

* Στόχευση σε λοιπές Βαλκανικές χώρες (Ρουμανία, Σερβία) και χώρες της Αν. Ευρώπης (χώρες Βαλτικής, Ουκρανία)

* Ενέργεια: Υλοποίηση του τρέχοντος business plan και αναζήτηση νέων ευκαιριών και στρατηγικών εταίρων (Ελλάδα & Βουλγαρία)

* Εισαγωγή της θυγατρικής ALPHA GRISSIN INFOTECH BG AD στο χρηματιστήριο της Σόφιας

* Δημιουργία εταιρίας στη Βουλγαρία με βασικό αντικείμενο την εκμετάλλευση των κοινοτικών πλαισίων στήριξης της Ε.Ε & των ΑΠΕ

* Περαιτέρω επέκταση στην αγορά του οικιακού κλιματισμού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v