Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Pasal: Στην Πειραιώς το 37% της Trastor

Επιβεβαίωσε την εξαγορά από την Πειραιώς του 37,08% της Trastor η Pasal. Διατηρεί τριετές δικαίωμα επαναγοράς για το 18,54%. Οι όροι της συμφωνίας.

Pasal: Στην Πειραιώς το 37% της Trastor

Στην Τράπεζα Πειραιώς πέρασε το 37,08% της TRASTOR ΑΕΕΑΠ που είχε στην κατοχή της η Pasal, στο πλαίσιο της συμφωνίας των δυο πλευρών, ενώ η εταιρία διατηρεί δικαίωμα επαναγοράς για το ήμισυ των εν λόγω μετοχών, ήτοι για το 18,54%. 

Αναλυτικά, η Pasal Development A.E. ανακοίνωσε την πώληση 20.353.776 μετοχών TRASTOR AEEAΠ, που αντιστοιχούν στο 37,08% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, στην τιμή του 1,40 ευρώ ανά μετοχή.

Παράλληλα η Pasal απέκτησε τριετές δικαίωμα επαναγοράς για το ήμισυ (1/2) των 20.353.776 μετοχών κυριότητας της στην Trastor, δηλ. 10.176.888 μετοχές (18,54%)

Το Δικαίωμα Επαναγοράς των Μετοχών δύναται να ασκηθεί σε συγκεκριμένη τιμή επαναγοράς ανά μετοχή η οποία θα προκύψει με βάση τον ακόλουθο μηχανισμό:

€1,63 Πλέον 3,3 λεπτά για κάθε έτος άσκησης δικαιώματος Μείον Μερίσματα, επιστροφές κεφαλαίου, και άλλες πληρωμές σε μετρητά ανά μετοχή που έλαβαν οι μέτοχοι της Trastor από την ημερομηνία μεταβίβασης των 20.353.776 μετοχών (23/3/2015) στην Τράπεζα Πειραιώς μέχρι την ενάσκηση του Δικαιώματος Επαναγοράς και Μείον αναλογία πληρωμών για ποσό έως 4,7 εκ.€ που αφορά απαίτηση της TRASTOR από την PASAL

Το Δικαίωμα Επαναγοράς θα δύναται να ασκηθεί

α) οποτεδήποτε από την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος συμφωνητικού και μέχρι και την 31 Μαρτίου 2016 και ώρα 17:00 της ημερομηνίας αυτής (1ο έτος άσκησης Δικαιώματος Επαναγοράς),

β) οποτεδήποτε μεταξύ 1 έως και 31 Μαρτίου 2017 και μέχρι ώρα 17:00 της ημερομηνίας αυτής (2ο έτος άσκησης Δικαιώματος Επαναγοράς),

γ) οποτεδήποτε μεταξύ 1 έως και 31 Μαρτίου 2018 και μέχρι ώρα 17:00 της ημερομηνίας αυτής (3ο έτος άσκησης Δικαιώματος Επαναγοράς).

Η άσκηση του Δικαιώματος Επαναγοράς επιτρέπεται άπαξ και μόνο για το συνολικό αριθμό Μετοχών που αποτελούν αντικείμενο του εν λόγω δικαιώματος, ήτοι των 10.176.888 μετοχών.

Μετά την πώληση του συνόλου των μετοχών της η Pasal αποχωρεί από την επένδυση της στην TRASTOR μετά από μία επιτυχημένη διαχείριση της ΑΕΕΑΠ για 6 έτη μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του υπόλοιπου χαρτοφυλακίου της. Για κάθε νεώτερη εξέλιξη για τα σχέδια τα οποία επεξεργάζεται σε συνεργασία με τις υπόλοιπες πιστώτριες τράπεζες η Εταιρεία θα ενημερώνει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό.

Pasal: Παραιτήθηκε από την αίτηση για άρθρο 99 και την προσωρινή διαταγή για Trastor

Η Pasal Α.Ε. Αναπτύξεως Ακινήτων ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 23ην Μαρτίου 2015 παραιτήθηκε από το δικόγραφο της αίτησης περί ανοίγματος διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007 καθώς και από το δικόγραφο της αίτησης προληπτικών μέτρων ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Επίσης η προσωρινή διαταγή που είχε δοθεί στην εταιρεία στα πλαίσια της διαδικασίας του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007, βάσει της οποίας είχε απαγορεύσει στην Τράπεζα Πειραιώς την άσκηση του δικαιώματος ψήφου 20.353.776 άυλων μετοχών που ανέρχονται σε ποσοστό 37,0822% της TRASTOR AΕΕΑΠ και είχε αναστείλει την συνέχιση της διαδικασίας δημόσιας πρότασης στους μετόχους της TRASTOR ΑΕΕΑΠ, έχει παύσει να ισχύει.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, στο ΧΑ πέρασε πακέτο για το 37% της Trastor, με τις πληροφορίες να φέρουν ως αγοραστή την Πειραιώς, στο πλαίσιο της συμφωνίας των δυο πλευρών. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v